Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar

ocetinoglu1@gmail.com

Öğrendim ki… 16

*Öğrendim ki... Pahalı giyim kuşam kişideki kusurları örtemez.                                                                        
*‘Siz bilirsiniz’ veya ‘haklısınız’ denilmesine rağmen tartışmayı devam ettirenin yanından jet hızıyla kaçmak gerek.                                                                                                                                                 
*Öğrendim ki... Güvenilir insan olmak için ne pahasına olursa olsun, verilen sözün yerine getirilmesi elzemdir. (Ali Polat’tan)                             
*Memlekete ve millete hizmet edenlere gösterilen hürmet, hürmet görenden çok hürmet edeni yüceltir.                                                                                                   *Öğrendim ki... Hayat bir şarkıdır, ona eşlik etmek gerekir.                                                                             
*Nefret ve kin duygularının sonrası pişmanlıktır. Aksi takdirde tedâvisi gerken bir hastalık var demektir.                                                                 
*Öğrendim ki... İnsanoğlu, bildiklerini bilmedikleriyle karşılaştırabilseydi, ‘biliyorum’ demeye dili varmazdı.                                                           
*Dinimize, dilimize, sanat ve kültürümüze hizmet etmek, vatana, millete ve devlete hizmet etmek demektir.                                                                                                                                                   
*Öğrendim ki... Âlimler sessiz kalırsa, câhiller konuşur, işler karışır.                                                                  
*Az konuşan, az yiyen, az uyuyan; buna karşılık düşünen, çok çalışan, üreten insanlara ihtiyacımız var.