Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar

ocetinoglu1@gmail.com

İskoçyalı…

TEBESSÜMLÜK:

İskoçyalı…

İskoçyalılar, cimriliği ile tanınmıştır. Çok cimri bir İskoçyalı taksiye binmiş. Uzun ve dik bir yokuştan aşağı inerken taksinin fren patlamış. Araba, cehennemî bir sür’atle gidiyor. İskoçyalı sinirlenerek şoföre bağırmış:

-Durdur şu arabayı…

-Durduramıyorum, fren patladı.

-O halde taksimetreyi durdur.