Ahmet ACAR

Halk Şairi

Yoktur

Tomurcuk gül açmış bizim ellerde,

Yar ile el ele gezdiğim yerlerde,

Bülbül figan eyler aşkımız dilde

Şimdi yeller eser kimseler yoktur.

 

Gençliğimde benim ışığım olmuş,

Nice yiğitlerin beşiği olmuş,

Göz pınarlarım yaş ile dolmuş

Yaşlılar kaybolmuş kimseler yoktur.

 

Kalmadı benliğim hep hüzündeyim

Yemin ederim ki ben sözümdeyim

Yeniden doğsam da ben köyümdeyim

Yuvalar yıkılmış kimseler yoktur.

 

Acar, imanımdır beni durduran,

Hakkın kelâmıdır o yüce Kur'an,

Tarumar oldu köyümdeki yuvam

Köyüm viran olmuş kimseler yoktur.