C. Yakup ŞİMŞEK

Eğitimci, redaktör

C.Yakup_Simsek@hotmail.com

Yöneltisel Tecimin Düzentasarı

(Dikkat: Bu öz Türkçe sözler bir akademik makāle başlığı değildir; fakat akademisyen veyâ entel görünmek isteyenler tarafından kopyalanıp kullanılabilir.)

1980'de TDK tarafından yapılan ve şu an TDK sitesinde milyonlarca vatandaşın hizmetine sunulan bu târif hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) RİT (Resmî İkāmeli Türkçe), dilimizde "mıntıka" temizliği yapmak için "bölge"yi tuttu.

B) "Yönelti, düzentasar" gibi hâlis muhlis öz Türkçe kelimelere "Güncel Türkçe Sözlük"te bugün yer verilmemiş olması, öz Türkçeden iki adet tâviz verildiği mânâsına gelmez.

C) Kırk üç sene önceki TDK bugünkünden daha sağlam öz Türkçecilik yapmış.

D) "Tecim" gibi hâlis muhlis bir öz Türkçe kelime hakkında bugünkü "Güncel Türkçe Sözlük"te TDK tarafından "eskimiş" denmesi "ticaret" kaygısındandır.

E) Hâlâ "region" diyen İngiliz, Fransız ve Almanlara karşı "bölge" gibi bir atak yapan TDK, bu üç milletten en az ikisine dil dersi vermiştir.