Dr. Zülfikar ÖZKAN

Avukat - Yazar - NLP Trainer

zulfikarozkan@hotmail.com

Her Olanda Hayır Vardır

Yaptığınız işlerden nefret ediyor, geçmişte olan bitenleri lanetliyor ve birilerini sürekli suçluyorsanız olmuş bitmiş şeylerle tartışıyorsunuz demektir. Böylece hayatı düşman haline getiriyorsunuz. Bilgeler olan bitenle iş birliği halinde olurlar. Olan bitenlere “iyi” veya “kötü” gibi zihinsel yaftalar yapıştırmazlar.

Neyin iyi veya kötü, neyin olumlu neyin olumsuz olduğunu biliyor muyuz? Birçok insan için başarısızlıklar, hastalıklar, kayıplar öğretmen olmuştur. Onlara bilgelik kazandırmıştır. Ne zaman başımıza kötü dediğimiz bir olay gelse, o sıra biz onu anlamamış olsak da onun içinde saklı duran derin bir ders olduğu bir gerçektir. Bize neyin önemli neyin önemsiz olduğunu gösterir. Daha yüksek bir perspektiften baktığımızda olan biten, oluşan şartlar hep olumludur. Biz olan biteni kabul ederek yaşadığımızda iyi veya kötü diye bir şey olmaz. Sadece kötüyü içeren bir iyilik vardır. Düşük bilinç seviyesinden, egodan baktığımızda iyi-kötü, sevgi nefret vardır (Eckhart Tolle, Şimdinin Gücü, s. 196).

Dostlarımın bazılarının itirazlarını duyar gibiyim. Her hâlükârda “Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır. " (Bakara 216) ayetini iyi anlamaya çalışalım. Bir de hayatımıza anlam katabilmemiz için Hz. Mevlana’nın “İyi ve kötünün ötesinde bir yer var, seninle orada buluşalım.” sözü üzerinde düşünelim.