Doç. Dr. Süleyman COŞKUNER

Kaliteli Yaşam Uzmanı

suleymancoskuner@hotmail.com

Avrupa'da Bir Duruşma Salonu

Dini görüş farkı yüzünden tartışan iki gurup insan, kavgaya tutuşurlar. Hafif yaralanmalar sonucu, iki taraf da davacı olurlar. Duruşma günü geldiğinde, hakim her iki tarafı da dinler. Tokmağı masaya vurarak, karar diye seslenir: - İfadelerde ismi geçen, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Ayşe ve Fatma'nın gelecek duruşmaya getirilmesine ve şahitliklerine baş vurulmasına karar verilmiştir. Hakim, daha gelecek duruşma tarihini belirlemeden, taraflar hep birden söz isterler. Hakim sözcülerine söz verir: - Efendim, bahsi geçen şahitlerin hiç birisi gelecek duruşmaya değil, hiç bir duruşmaya gelemezler. - Neden gelemezlermiş? Kolluk kuvvetleriyle getirtirim. - Efendim, onların hiç birisi hayatta değil. 1400 yıl önce vefat ettiler. - Fesubhanallaaahh. - Yaz kızım: Her iki taraftaki bütün şikayetçilerin akli dengelerinin yerinde olup olmadıklarını tespit için, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevklerine. .. Selam, sevgi ve dualarımla. Yüceler Yüce'sine emanet olalım.