Dr. Zülfikar ÖZKAN

Avukat - Yazar - NLP Trainer

zulfikarozkan@hotmail.com

Olabileceğinin En İyisi Olma Programı: Hayatın Anlamı ve Amacı

Sağlıklı, başarılı ve mutlu olmak isteyen kişi, hayatını büyük bir amaca adamak zorundadır.     
Victor E. Frankl’ın “İnsanın Anlam Arayışı”  adlı klasik eseri, hayatın anlamı üzerine yazılmış en iyi kitaplardan biridir. Frankl hayatını, dünyaya ölüm kamplarındaki tecrübelerini duyurabilme amacına adamıştı. Frankl diyor ki” İnsan, hiçbir zaman aradığı amacı ve anlamı zevk veya güç alanlarında bulamaz. 
Hayatın amacını ve anlamını keşfetmenin önemini anlamak için şöyle bir benzetmeden faydalanabiliriz:
Büyük bir şehrin en tehlikeli bölgesinde geceleyin karanlık bir sokakta yürüdüğünüzü düşünün. Birden bire karşınıza çıkan üç adam önce paranızı almak istiyor, sonra da size saldırıyorlar. Böyle bir durumda ne hissederdiniz? Ne yapardınız? Muhtemelen korkup kaçardınız.
Şimdi aynı karanlık sokakta herkesten daha fazla sevdiğiniz bir kişiyle beraber yürüdüğünüzü farz edin. Yine aynı üç adam üzerinize geliyor, ancak bu defa sevdiğiniz kişiye saldırıyorlar.  Bu durumda ne hissederdiniz? Yine korkup kaçar mıydınız?  Kendi canınızı mı kurtarmaya bakardınız, yoksa saldırıya siz mi geçerdiniz? Örneğin çocuğunuza saldırmış olsalar….
Her iki durumda da dış şartlar değişmemekte, ancak sizin bu şartlara karşı tavrınız tamamen değişmektedir. İlk saldırıda muhtemelen kendinizi bir kurban yerine koyarak kendinizi korumaya çalışırdınız. 
 İkinci senaryo da ise koruyucu bir tavır gösterip olay karşısında öfkelenir ve savaşmaya karar verirdiniz. Sevdiğinizi koruma vazifesi, kendi kendinizi koruma vazifesinden baskın çıkmıştır. 
İlk senaryoda muhtemelen hastanelik olurdunuz. İkinci senaryoda ise muhtemelen sevdiğinize saldıranlar hastanelik olurdu. 
İşte bu benzetmede olduğu gibi, hayatlarını kendilerinden başka bir insana veya amaca adayanlar her türlü acı ve ıstıraba karşı koyabilmektedirler.  Amaç onlara güç vermektedir.  Bu kimseler hayatlarının anlamından ve amacından güç alarak, daha çok çalışır, ellerinden gelenin daha fazlasını yapar ve daha başarılı olurlar. Şüphesiz mutlulukları da artar. 
İnsanoğlu, hayat amacına hizmet ederken olabileceğinin en iyisi olmaya programlanmıştır. Bunu bilmesi gücüne güç, mutluluğunu mutluluk katar.  
“Kişi, hizmet edeceği bir davaya veya seveceği bir insana kendini adayarak ne kadar kendini unutursa, o kadar çok insan olur ve kendini de o kadar çok gerçekleştirir” diyor Victor Frankl. 
 Kaynaklar
 • Victor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı
 • Zülfikar Özkan, Duygusal İletişim
 • Joe Mathews, Hayatın Anlamı Projesi