Sahabe Müslümanlığı ve Ahlâkı

İçinde yaşadığımız çağ, gününü kurtarmaya çalışanların yaşama hakkına sahip olacağı zaman olmaktan çoktan çıkmıştır. Gününü kurtarmaya çalışanlar, uzun vadeli plan yapan, elli yıllık, yüz yıllık, bin yıllık senaryo yazan güçlülerin oyuncağı ve sömürgeleri haline gelmişlerdir.

Görevi Devam Eden Âlemşümul Tek Peygamber Hz. Muhammed S.A.V

İlâhî irade ile bilgilendirme gerçekleşmeden hiçbir kimsenin kâmil mânada iman nimetine kavuşamayacağı (Kur’ân-ı Kerim Yûnus 10/100), peygamber görevlendirilmeden kimsenin cezalandırılmayacağı (Kur’ân-ı  Kerim İsrâ 17/15), son mükemmel kitap Kur’ân-ı Kerim’de açıkça ifade edilmiştir.

Hulefâi Râşidinin ve Valilerin Maaşları

ا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًاۜ اِنّ۪ي بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌۜ ﴿ 51 ﴾ 23/51 “- İlahi hükümleri icra, dünya düzenini kurma ve sağlama ile görevlendirilen, bütün peygamberleri tasdik eden ey evrensel tek yetkili son Rasûl! Allahın Rasulünün davetini, tebliğini, teşriini, devletini, hayırda teşkilatlanmasını, ümmetin birliğini devam ettirerek İslami sorumluluklarını ifa eden ey müslüman halifeler-görevliler! Emeğinizin karşılığını helal maldan-paradan oluşturulan beytülmalden-bütçeden, helal-meşru kabul edilebilir miktarda  alın yiyin. Hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirin, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak  nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayın, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olun, cârî-

Sosyal ve Siyasi Sorumluluk Tavizle Yürütülebilir mi?

Kur’an-ı Kerim’de  Bakara Suresi 104. ayet var. Hiç  bir mealde düzgün mana verilmemiş. “Bize sürü muamelesi yap, demeyin.” den; “Sen de bizi dinle demeyin, bakar mısın deyin.”  e  kadar. Hatta hiç tercüme etmeden “ râina demeyin, unzurna deyin.” şeklinde manalandıranlar çoğunlukta.

Hz. Muhammed S. A. V' in Kelime-i Tevhid'deki Yeri

Kelime-i Tevhid’in “Lâ ilâhe illallah, Muhammed’ ür-Rasülullah,, olduğunu, “ilâh (Hak ilâh) yalnızca Allah’tır. Muhammed s.a. Allahın Resülüdür.,, manasına geldiğini; bir kimsenin İslama, Kelime-i Tevhidi söyleyip kabullenerek, tastik ederek girebileceğini; Kelime-i Tevhidin kabullenilip tastik edilme şekline Kelime-i Şehadet dendiğini, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve Rasülüh.,, şeklinde ifade edildiğini; “ilâhın (Hak ilâhın) yalnızca Allah olduğunu kabul ve şehâdet ederim. Muhammed S.A in de Allah’ın kulu ve Rasülü olduğunu kabul ve şehadet ederim.,, manasına geldiğini hemen her müslüman bilmektedir.

Yazar ve Şair Ahmet Mâhir Pekşen; ‘Peygamberimiz (sav) Efendimizin ailesinde pek çok şair var.’

Yazar ve Şair Ahmet Mâhir Pekşen , İslamiyet ve şiir konusunda bilinmeyen gerçekleri açıklamaya devam ediyor: ‘ Peygamberimiz (sav) Efendimizin ailesinde pek çok şair var .’

İlayı Kelimetullah Nedir?

İnsanların çoğunun, lügatların “ Allahın adının yüceltilmesi” olarak manalandırdığı  bu terkibin doğru okunuşu “i’lâi kelimetillah” dır. Telaffuzu galat ı meşhur olarak yerleşmiştir.

Kutlu Doğum Haftası (11 – 17 Kasım 2018)

Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (sav) Efendimiz, herhangi bir doğum günü kutlaması yapmadığı gibi kendi doğum gününü de kutlamamıştır. Mevlit; yâni Doğum Kandili, Hz. Peygamber'in uygulaması olmadığına göre sünnet değildir.

Hz. Muhammed S.A. in Kelime-i Tevhiddeki Yeri

Kelime-i Tevhid’in “Lâ ilâhe illallah, Muhammed’ ür-Rasülullah,, olduğunu, “ilâh (Hak ilâh) yalnızca Allah’tır. Muhammed s.a. Allahın Resülüdür.,, manasına geldiğini; bir kimsenin İslama, Kelime-i Tevhidi söyleyip kabullenerek, tastik ederek girebileceğini; Kelime-i Tevhidin kabullenilip tastik edilme şekline Kelime-i Şehadet dendiğini, “Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve Rasülüh.,, şeklinde ifade edildiğini; “ilâhın (Hak ilâhın) yalnızca Allah olduğunu kabul ve şehâdet ederim. Muhammed S.A. in de Allah’ın kulu ve Rasülü olduğunu kabul ve şehadet ederim.,, manasına geldiğini hemen her müslüman bilmektedir.

Şair ve Yazar Ahmet Mâhir Pekşen ile Üzerinde çok az durulan ‘Şiir ve İslam’ üzerine konuşmalar

Pekşen: Kur’an-ı Kerim tabii ki şiir üstü bir ilahî ifâdedir.  Şiir tadı gibi değil şiir tadının ötesinde bir lezzete sahip. 

Prof. Dr. Hayrettin Karaman ‘Öz değerlerini kaybedenler, -kendileri olamayanlar- zavallı kuzular gibi, kurtlardan medet umar hâle düşerler.’

Prof. Dr. Hayrettin Karaman  ‘Öz değerlerini kaybedenler, -kendileri olamayanlar- zavallı kuzular gibi, kurtlardan medet umar hâle düşerler.’

Selahattin Kaya ‘İslâmiyet’te Yardım’ Kavramını Açıklıyor

Selahattin Kaya: Yardım edecek olanın niyeti hâlis ise, karşısındaki kişi fakir olduğuna inandırmışsa, görünüşü de fakir ise… o kişiye yapılan yardım, Allah indinde, gerçek ihtiyaç sâhibine yapılmış gibi ecrini alır.

Selahaddin Kaya Hocaefendi, sorularımızı cevaplandırdı.

20 yıl İstanbul İl Müftüsü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Selahaddin Kaya Hocaefendi, Sosyal Yardımlaşma kapsamındaki Zekât, Sadaka, Fıtır Sadakası ve Fidye ile İhsan ve İn’am konularındaki sorularımızı cevaplandırdı.

Prof. Dr. Salih Tuğ ile Söyleşi Devam ediyor

İslâm Hukuku ana bilim dalında Hocaların Hocası Prof. Dr. Salih Tuğ: ‘ Herkesin doğruluğunu kabul ettiği şeyi yapmak, yanlış kabul ettiği şeylerden kaçınmak, hatta kaçındırmak… Yâni başkasına da yaptırtmamak… imanın esaslarındandır .’

Prof. Dr. Salih Tuğ; ‘İslâm, Selamet demektir. İslâm’a gelen selamete erer.’ Diyor ve ekliyor:

İslâm Hukuku ana bilim dalında Hocaların Hocası   Prof. Dr. Salih Tuğ; ‘ İslâm, Selamet demektir. İslâm’a gelen selamete erer .’ Diyor ve ekliyor: ‘ La ilahe illallah ’ Diyen Cenneti hak eder. Fakaaattt…