Kırpıntı Bohçası Kırkambar Hazretleri

Çarpık mantıklarıyla ve kırpık bilgileriyle " kırpıntı bohçası "na benzeyen şahıslar var... Hem de kıyâmet gibi... 

Neyzen Bozuk Düzen

Yahyâ Kemal 'in dilinden düşürmediği " rind " kelimesi bana " Neyzen "i hatırlatır hep.  Bundan tam 66 yıl evvel bugün ( 28.01.1953 ) dünyâmızdan ayrılan  Neyzen Tevfik ... 

Türkçe Hurâfeleri

Diyânet İşleri , 2008 yılında bir " hurâfe listesi " çıkarmıştı.  Ayrıca bunu 56 sayfalık bir kitap hâlinde vatandaşlara sunmuştu: 

Türkçem Dile Gelse Ne Der

Dili ağırlaşan  Türkçe  bir gün ağız dil vermez olacak.  Ana dilimizin derdine dermân olmazsak -maazallah- dili boğazına akacak. 

Böyle İslâmlık Olur mu?

"VII. yüzyılda, Arap Yarımadasında Muhammet peygamber tarafından kurulan din ."  Ne bu şimdi? 

Lâtin Harflerini Alıp Kurtulduk

Bundan tam 90 yıl evvel bugünlerde bulunan hârikulâde bir ilâç sâyesinde milletimiz dermansız bir hastalıktan iyileşmeye başladı.

Öz Türkçe Ezan Banladım

Temcit pilâvı gibi ısıtılıp ısıtılıp öne sürülen bir şey:  Türkçe ezan ... 

TDK Cumhûriyeti

" TDK'nın Cumhûriyeti " diye başlık atacaktım, değiştirip "-nın" ekini attım. Çünkü şimdi bâzı okurlar "Bak şu adama!" diyecekler. 

TDK Sâyesinde Papazı Bulduk

FETÖ  ve  PKK  adına câsusluk yaptığı iddiâsıyla hakkında mahkemece 35 yıl hapis cezâsı istenen ABD’li Râhip Andrew Craig Brunson 'un tahliye edilmesi ülkemizde büyük yankılar uyandırdı. 

Nerde Kâmil Bir Muallim Var Hocam - 1

"Kâmil bir muallimin koridordaki yürüyüşü bile derstir..."  Bu güzel ve hikmetli sözü yeni  Maârif Vekîli' miz  Prof. Ziya Selçuk  söylüyor. 

Bitmeyen Dil Dalaşı - 1

Türkçe nin başına ge[tiri]lenler, pişmiş tavuğun başına ge[tiri]lmedi...  Bu yüzden olacak ki, ben kendimi bildim bileli (en az kırk yıldan beri)  Türkçe üstüne çok sert münâkaşalar gırla gidiyor.

Türkçenin Kurbanları

Son 80 yıl içinde Türkçenin binlerce kelimesi bir entrikaya kurban gitti. 

Selâmün Aleyküm Dersen Arap Olursun - 1

Selâmün aleyküm!  Tanıdıklarımdan biriyle geçenlerde karşılaştık, adam bana üst perdeden " Selâm! "  diye seslendi. 

Soner Yalçın’ın Tanrısı

Tanrı selâmet versin  (Yâni  Allah  selâmet versin),  SÖZCÜ ’nün köşe muharriri  Soner Yalçın  “ Allah mı, Tanrı mı? ” diye başlamış; önce “ Tanrı ”yı bol bol alkışlamış, sonra da “ Allah ”ı epey taşlamış... 

Ulan Nâzım - 2

Ey  Nâzım ! Moskova’yla yağlı ballı, şiiri hardallı, doktrini martavallı, dâvâsı zavallı  Nâzım ...

Ulan Nâzım - 1

Sen bundan tam elli beş (55) yıl önce bugünlerde (03 Haziran 1963)  Moskova ’da öldün. ( Türkiye ’den son kaçış günün de  17 Haziran 1951 ...)

Necip Fâzıl'ın Eşek Arıları

35 yıl önce bugünlerde (25 Mayıs 1983) ölen  Sultânü'ş-Şuarâ Necip Fâzıl Kısakürek,  Cumhûriyet devri Türkiye’sinde isminden, fikirlerinden, mücâdelelerinden, eserlerinden en çok söz ettiren kişilerden biriydi.

Ben Bu TDK'nın Ensesindeyim

TDK 'yı bilirsiniz.  Kendisi  Öz Türkçe Mahallesi, Kararsız Kılavuz Bulvarı, Uydurukça Lügat Çıkmazı, Düşük Cümle Sitesi, Kurumlu Apartmanı, 1932 numara da oturur.

Adam Gibi İnsan Gerek

Kocaman eksiğimiz, âcil derdimiz, elzem ihtiyâcımız, acı mahrûmiyetimiz, büyüyen hasretimiz: insan. Doktor, mühendis, avukat, politikacı, hâkim, polis, asker... de lâzım. Fakat bize bunlardan önce “insan” lâzım...

Kafasına Vura Vura

Sabahattin Ali: Bürokraside aykırı, duyguda aşırı, fikirde haşarı, mantıkta akış yukarı, netîcede apayrı...