Selâmün Aleyküm Dersen Arap Olursun - 1

Selâmün aleyküm!  Tanıdıklarımdan biriyle geçenlerde karşılaştık, adam bana üst perdeden " Selâm! "  diye seslendi. 

Soner Yalçın’ın Tanrısı

Tanrı selâmet versin  (Yâni  Allah  selâmet versin),  SÖZCÜ ’nün köşe muharriri  Soner Yalçın  “ Allah mı, Tanrı mı? ” diye başlamış; önce “ Tanrı ”yı bol bol alkışlamış, sonra da “ Allah ”ı epey taşlamış... 

Ulan Nâzım - 2

Ey  Nâzım ! Moskova’yla yağlı ballı, şiiri hardallı, doktrini martavallı, dâvâsı zavallı  Nâzım ...

Ulan Nâzım - 1

Sen bundan tam elli beş (55) yıl önce bugünlerde (03 Haziran 1963)  Moskova ’da öldün. ( Türkiye ’den son kaçış günün de  17 Haziran 1951 ...)

Necip Fâzıl'ın Eşek Arıları

35 yıl önce bugünlerde (25 Mayıs 1983) ölen  Sultânü'ş-Şuarâ Necip Fâzıl Kısakürek,  Cumhûriyet devri Türkiye’sinde isminden, fikirlerinden, mücâdelelerinden, eserlerinden en çok söz ettiren kişilerden biriydi.

Ben Bu TDK'nın Ensesindeyim

TDK 'yı bilirsiniz.  Kendisi  Öz Türkçe Mahallesi, Kararsız Kılavuz Bulvarı, Uydurukça Lügat Çıkmazı, Düşük Cümle Sitesi, Kurumlu Apartmanı, 1932 numara da oturur.

Adam Gibi İnsan Gerek

Kocaman eksiğimiz, âcil derdimiz, elzem ihtiyâcımız, acı mahrûmiyetimiz, büyüyen hasretimiz: insan. Doktor, mühendis, avukat, politikacı, hâkim, polis, asker... de lâzım. Fakat bize bunlardan önce “insan” lâzım...

Kafasına Vura Vura

Sabahattin Ali: Bürokraside aykırı, duyguda aşırı, fikirde haşarı, mantıkta akış yukarı, netîcede apayrı...

Türkçenin Mart Havası

“Hayâtını Türk irfânına adayan, münzevî ve mütecessis bir fikir işçisi...”  Kendini bu sözle târîf eden büyük muharrir, mütercim ve mütefekkir Cemil Meriç (1916-1987), Türkçenin değişme hızı hakkında şöyle bir benzetme yapmıştı:

Bir Yeni Akit lazım

20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı, "meşru müdâfaa hakkı" çerçevesinde bugün de devâm ediyor.

Türkçede Mezarlık Sükûtu

Bundan tam 80 yıl önce, İstanbul Üniversitesinde profesörlerin katıldığı bir toplantıda, Türkçeye devlet müdâhalesi münâkaşa edilmişti.  Türkçe Meselesi  kitabında Ord. Prof. Ali Fuat Başgil bu tartışmadan bir anekdot nakleder. Merhum Başgil diyor ki:

TDK'ya yüz verdim

 2017 - 2018 Tedrîsat Yılı 1. Devresi bu hafta sona eriyor. Milyonlarca çocuğumuzun karne alacağı bugünlerde ben de TDK'nın Türkçe notunu vereyim bâri. TDK'nın bu işi de bana düştü...

Dil Darbesi'nin Devâsı Yok mu?

Dil Darbesi  ne yaptı? Türkçeye meşrû ve doğru yollardan girmiş binlerce kelimenin unutulup ölmesi uğruna yerlerine binlerce kelimeyi îmâl ve ikaame edip dilimize soktu... 

Terbiyeden teziktik, ‘eğitim’e tızıktık - 1

Asâlet bir altın idi, pul oldu, Türlü türlü bedenlere çul oldu; Îmânın yolu keseden geçeli Kimi pula, kimi kula kul oldu...

Türkçeleşmek de Neymiş?

Türkiye’de son 2 – 3 neslin kafasında Türkçenin lâfız-mânâ bağları az çok kopmuş ve zayıflamıştır. (Tendonları kopmuş bir sporcu ne kadar iyi futbol oynayabilirse, lâfız-mânâ bağları koparılmış bir dili kullanan da o kadar güzel konuşabilir...

Türkçe mi, Yabancı mı?

“ Yabancı kelime nedir, yabancı-yerli hudûdu nereden geçer ?” diye sorulabilecek mesele -diğer dillerde olduğu gibi- Türkçede de yüzde yüz çözülememiştir. Yabancılar da yerli dilciler de bu problemde net bir sona ulaşamamışlardır.

Resmî Metinlerin Türkçesi - 1

Bendeniz  Medya Pazarında Defolu Türkçe  başlığı altında 90’dan fazla yazı yazdım. Bunlarda, editör ve muhâbirler bir yana, anlı şanlı köşe muharrirlerinin bile çırak işi, acemi, defolu sözlere imzâ attığını; sonra da bunları halka sattığını îzâh etmiştim. 

Uydurukçadan İngilizceye

Bu ülkede 80 yıldır süren, dili ayağa düşüren, dünü bugüne küstüren, mantığın defterini düren “ikaame” kelimelern dilimize tasallut etmesine çığır açan TDK'dır.

Türkçe’nin “Sınav”la İmtihanı

Üç beş sene önce kaleme aldığım bir yazıda -kendi buluşum olan- şu bilmeceyi sormuştum:

Annesinin Dilini Bilmeyen Nesil - 2

Türkiye'de  "Târîhinden uzak, kendi târîhini okuyamayan, kendi annesinin Türkçesini konuşamayan bir nesil ” olduğunu söyleyen TDK Reîsi  Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 'in dikkat çeken başka sözleri de var.