TDK’nın Dîni

Türk milletinin “dil”inden pek anlamayan  TDK , onun “dîn”ine de yabancı gibi...  “ Dil ” yolunda pusulayı zâten şaşırmıştı, meğerse “ din ” yolunda da hangi peygambere kulluk edeceğini şaşırmış.

Aziz Nesinlik Ramazanlar

“Tam da Aziz Nesinlik”  derler, hani... Bu söz, Türkçede bir tâbir hâline geldi.

Ramazan Var, Heyecan Yok

“Biz kısık sesleriz... Minâreleri  Sen ezansız bırakma, Allah’ım!”

Paranızı Zenginlere Verseniz

Farz edelim ki  orta hâlli siniz, hattâ  fakir siniz.  Yine de  dişinizden tırnağınızdan artırıp  sakladığınız bir miktar  para nız var.  Bu parayı götürüp zamâne  zengin lerine emânet eder misiniz? 

Hızır Erişmeden Helva Sohbeti

“ Zemherî ” günleri, yâni “ karakış / erbaîn ”(22.12-31.01) geride kaldı. “Hamsîn”  (31.01-21.03) sona erdi. O arada (11-17 Mart) “ kocakarı soğuğu  /  berdelacuz ” da geçti. “Üç elli, yaz belli.”  dedikleri gibi, kasım günleri başladıktan üç kere elli gün, yâni 150 gün sonra (nisanın 5’inde, 6’sında) kış mevsimi de pılıyı pırtıyı toplarmış. “ Sitte-i sevir ”den (21-26 Nisan) de yeni çıktık. Nasîb olursa  6 Mayıs ’tan îtibâren “ Hızır Günleri ” başlıyor.

İslâm Hukuku Eskimiş mi?

Devletimizin en büyük müesseselerinden biri “İslâm hukuku” hakkında “eskimiş” diyor... Aslında bir bakıma haklı.

TDK’nın Partisi

TDK ’nın birçok şeyini hattâ  sevgili sini bile yazdım; fakat bugüne kadar onun “ parti ”si hakkında bir şey demedim.

TDK’nın Tutanağı, Uydurmanın Çotanağı

1945’ten önce  Türkçe kültür dili nde “tutanak” diye bir kelime yoktu.  Bu kelime, TDK'nın hazırladığı  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 'ndeki kayıtlara göre halk dilinde  “delil, sebep, rehin, yardımcı, yaptırma gücü”  mânâlarında kullanılan bir kelimeymiş. Sevan Nişanyan 'ın tesbîtine göre bu kelime  “12 Nisan 1945 tarihli gazetelerde yayınlanan yeni idari terimler listesinde ilk kez görülen kelimelerdendir .”

Dilde Seçim O Biçim

Bir “seçim yazısı” da benden... Hem “millet nâmına” hem “millete rağmen” bir seçim...

Âşık Veysel, Şişirilmiş Balon mu?

Yaşar Kemal ’e göre  Âşık Veysel , tâ 1930’lardan sonra sınıfını zar zor geçmiş. Yâni kırkından sonra...  

Dilde Takrîr-i Sükûn

Tam 94 yıl önce dün (4 Mart 1925)  TBMM ’de  Takrîr-i Sükûn Kaanûnu  kabûl edildi.  Birinci maddesi şuydu:

TDK’nın Sevgilisi Hangisi?

“Yâhu,”  diyeceksiniz,  “TDK’nın sevgilisi de mi varmış!” Niçin olmasın, onun başı kel mi?

Kırpıntı Bohçası Kırkambar Hazretleri

Çarpık mantıklarıyla ve kırpık bilgileriyle " kırpıntı bohçası "na benzeyen şahıslar var... Hem de kıyâmet gibi... 

Neyzen Bozuk Düzen

Yahyâ Kemal 'in dilinden düşürmediği " rind " kelimesi bana " Neyzen "i hatırlatır hep.  Bundan tam 66 yıl evvel bugün ( 28.01.1953 ) dünyâmızdan ayrılan  Neyzen Tevfik ... 

Türkçe Hurâfeleri

Diyânet İşleri , 2008 yılında bir " hurâfe listesi " çıkarmıştı.  Ayrıca bunu 56 sayfalık bir kitap hâlinde vatandaşlara sunmuştu: 

Türkçem Dile Gelse Ne Der

Dili ağırlaşan  Türkçe  bir gün ağız dil vermez olacak.  Ana dilimizin derdine dermân olmazsak -maazallah- dili boğazına akacak. 

Böyle İslâmlık Olur mu?

"VII. yüzyılda, Arap Yarımadasında Muhammet peygamber tarafından kurulan din ."  Ne bu şimdi? 

Lâtin Harflerini Alıp Kurtulduk

Bundan tam 90 yıl evvel bugünlerde bulunan hârikulâde bir ilâç sâyesinde milletimiz dermansız bir hastalıktan iyileşmeye başladı.

Öz Türkçe Ezan Banladım

Temcit pilâvı gibi ısıtılıp ısıtılıp öne sürülen bir şey:  Türkçe ezan ... 

TDK Cumhûriyeti

" TDK'nın Cumhûriyeti " diye başlık atacaktım, değiştirip "-nın" ekini attım. Çünkü şimdi bâzı okurlar "Bak şu adama!" diyecekler.