İnandık Demenin Dayanılmaz Akibeti

Ankebut süresinin ikinci ayetinde Allah, “Biz inandık diyenleri” kendi hallerine bırakmayacağını açıklar. Onları sınayacağını, imtihan edeceğini veya fitne ile karşılaştırıp samimiyetlerini herkesin anlayacağı şekilde açıklayacağını belirtir.

Niçin Okumuyoruz?

Dokuzuncu Kocaeli Kitap Fuarı, ilimize, özellikle de çocuklara; kitaplarla tanışma, yararlı etkinliklerle buluşma adına, bulunmaz fırsatlar sunarak sona erdi.

Vatan Nedir, Ne Demektir?

Vatan; Bayrağımızdaki ‘Ay’dır, ‘Yıldız’dır, Vatan; uğruna seve, seve hayatını feda etmeyi göze almaktır, Bir ve beraber olmak, ülkemize kast eden düşmanlara, düşmanlıklara onurunla karşı koymaktır.

Kaliteli Yaşamda Alın Terinin Kudsiyeti

Efendimiz (sav), “çalışanların hakkını alın teri kurumadan veriniz”, buyurmuşlardır. Çalışanların alın terinin kudsiyetinin tespiti, dışardan göründüğü kadar kolay değildir.

Türkçe

Güzel Türkçemiz, kelime yapısı ve hazinesi, cümle kuruluşu ve alfabesi yüzyıldır çok ağır tahribata mâruz bırakılmıştır. İç ve dış tahrip güçleri, milletimizin diline bağlılığına inat, bozarak değiştirmek için bütün gücüyle çalışmaktadır.

Mutluluk Seviyemizi Neler Belirliyor?

Önce mutluluğu tanımlamaya çalışalım, sonra onu belirleyen faktörleri sıralayalım.

Çocuk Eğitiminde Şiddetin Yeri

Son günlerde yine görsel ve yazılı medyada okullarda öğrencilere yönelik şiddet olaylarına rastlamaktayız. Yürekleri hassas, geleceğimizin göz bebeği bu çocuklar niçin dövülür acaba?

Mezhep, Tarikat, Cemaat İslam'la Özdeş Değildir

Günümüzde Müslümanların en temel sorunlarından birisi, din temelli gruplaşmalar, hizipleşmelerdir. Kur’an, “hepiniz birden Allah’ın ipine sımsıkı sarılın” derken, Hz. Muhammed, mü’minlerin kardeş olduklarını belirtirken, Müslümanlar, maalesef din anlayışları yüzünden gittikçe daha da küçük guruplara ayrılmaktadırlar.

Sarı Saltuk

Anadolu’da ve Balkanlarda İslamiyet’i tebliğ görevini ifa eden Türk derviş ve erenlerindendir. [1] Türkistan topraklarında dünyaya geldiği bilinmekle birlikte, doğum tarihi kayıtlara intikal etmemiştir. Asıl adı bâzı kaynaklara göre Muhammed Buharî , bâzı kaynaklara göre de Şerif Hızır ’dır.    

Ahlak Hayatın Sanatıdır

Ahlak, insanın ve insanlığın doğuş, gelişme, olgunlaşma ve var olma bakımından kendisine tabi olduğu ilkeler, kurallar ve değerler anlamına gelir. Bütün insanlar tabii denilen bu ahlaka göre davranırlar.

Mutluluk Belirtileri

Mutluluk ve mutsuzluğun hem ruhsal hem de bedensel belirtileri vardır. Beynini doğru ve iyi kullanabilen kişi, beyninde mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar.

‘Kim’ Yerine ‘Ne’, ‘Kimlik’ Yerine ‘Nelik’

“Kimin nesi, kimin fesi!”. Bu ifade ile kimliğimizin yalnızca kendimizle değil, ‘bağ’ımızla ilişkisi çerçevesinde tanındığı ya da tanımlandığı izhar edilmektedir. Kişinin kendisi yani “kim” olduğu değil, “kimin kimsesi” olması önem arzeder

Gözlerimi Yumup Bakıverdim Geçen Yıllara

Rize’nin merkezinde eski taş bir cami vardır. Çay toplama ameleliği için Rize’ye gelenler orada bekleşiyorlardı. Çay bahçesi sahipleri oraya geliyor, içlerinden gözlerinin kestiği ameleleri seçip götürüyorlardı. Bir gece o caminin avlusunda geceledik.

Milli ve Ulusal Kelimeleri

Türk milleti tarih boyunca; bayrağını, vatanını hatt a d inini değiştirmiş, fakat dilini asl a d eğiştirmemiştir.

Rahmet ve Bereket Ayında Keşif Yolculuğu

Ramazan, insanı özünden kavrayan, bireysel ve toplumsal planda değişim ve dönüşümü kolaylaştıran bir zaman diliminin adıdır.

Bir Kitap Fuarının Ardından

Okulöncesi Dönemdeki Çocuklara Seslenen Kitaplarda Bulunması Gereken Özellikler;

Eleştiriler Neden Çok İncitiyor?

Pek çoğumuz eleştirilere karşı aşırı tepki gösteriyoruz. Acaba neden eleştiriler bu kadar çok üzüntü veriyor? Eleştiri korkusunun üstesinden gelemez miyiz? Eleştiri korkusundan kurtulmayı öğrenemez miyiz?

Bağdat’ta Parlamenter Sistem Arayışları

Irak’ta Meclis Başkanı Selim Ceburi’nin himayesinde “Arap Ülkelerinde Parlamenter Sistemin Gelişimi” başlığıyla yapılan uluslararası bilimsel toplantının ilk oturumları tamamlandı. Arap Tarihçileri Birliği tarafından düzenlenen sempozyum, Arap ülkelerinde yaşanan acıları en kötü şekilde yaşayan Bağdat’ta gündeme taşıdı.

Bilge Dedenin Verdiği Pozitiflik Dersi

Bilge dedenin aynı yaşta, biri beyaz diğeri siyah renkli, iki tane köpeği varmış. Köpekler bir gün bahçede oynarlarken torunu yanına gelmiş, oyun oynayan köpekleri seyrediyormuş. Bir ara bilge dede torununa demiş ki: “Evlat ileride bunların hangisi daha iyi olur? Torun: “Ne bileyim dede” demiş. Bilge dede ibretlik sözünü söylemiş: “Ben hangisine iyi bakıp beslersem, o iyi olur evlat” demiş.

Üç Kadın, Üç Haber, Bir Yorum

Gözün hâkimiyetinin yaşandığı, görmenin saltanat sürdüğü imaj çağında yaşadığımız birçok vesileyle dile getirilir. İmaj, yeniden üretilmiş görünüm olduğuna göre nesnesinden, zamanından ve mekânından uzaklaştırılmış farklı, yeni ve yeniden görme biçimlerini yansıtır.