Müslümanlar Niçin Geri Kaldı?

İnsanla ilgili hiçbir şey, hiçbir zaman tek bir sebebe indirgenemez. Bu bakımdan Müslümanların geri kalmalarının pek çok sebebi vardır. Bize göre, bu sebeplerin en önemlilerinden birisi çarpık din anlayışıdır.

Lübnan’da Türk Varlığı

Lübnan’da Türkler, 5 ayrı grup teşkil ederler. Bu grupların her biri farklı târihe sâhiptir.

Yesi’den Taşmak Tuna’da Akmak: Dededen Toruna Fetih - 10

Gerek Battalgazi gerekse Saltık Baba, yaşadıkları hayat ve olağanüstü mücadeleleriyle çağlar boyunca anlatılan ve hayranlıkla dinlenen hakikatli destanların kahramanları olmuşlardır.

Dünya Kadınlar Günü Üzerine

8 Mart 1857 tarihinde, ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı.

Farklı Düşünceler, Öfke ve Farkındalık

Pek çok insan, kendinin gibi düşünenlerin bulunduğu ortamdan çıkıp, farklı düşüncelerin seslendirildiği ortamlara girmekten çekiniyor.

Kırgızistan’da Özgen Şehri

Günümüzdeki nüfusu 50.000’den biraz fazla olan Özgen (Özkent) Karahanlı Cihan Devleti’ne bağlı Batı Kağanlığının başşehri iken 300.000 nüfusu vardı ve o dönemin ilim-irfan merkezi idi. O asırda Londra ve Paris’in nüfusları 20-30.000 civarında imiş. On birinci asırda Özgen, kanalizasyon teşkilatına sâhip modern bir şehirdi.

Yesi’den Taşmak Tuna’da Akmak: Dededen Toruna Fetih - 9

Kimlik bir süreç olarak, bir anlatı olarak ve bir söylem olarak daima Öteki’nin konumundan anlatılır (Hall, 1998: 72). Öteki olmaksızın kimliğin de teşekkül etmeyeceğinden dem vurulur. Böylelikle kimliğin oluşumundan ziyade nasıl “belirlendiği” üzerinde durulur.

İsrail Hıristiyanları ve Siyonizm

İsrail’de çok az sayıda Hıristiyan yaşıyor. Buna karşılık Hristiyanlık burada doğdu. İsrail vatandaşı Hıristiyanların oranı İsrail’in kuruluşundan bu yana azalmaya devam ediyor. İsrail Hıristiyanları birçok konuda dünyadaki diğer dindaşlarıyla ters düşüyorlar.

Affedebilme Sanatını Öğrenmeliyiz…

Affetmek, geçmişte yaşananlarla ilgili yoğun duygu ve yakınmalardan kurtulmaktır. Dargınlığa ve kin tutmaya ihtiyacımızın olmadığını fark etmektir.

İslam Hayatı ve Barışı Esas Alır

Din insan için, insan hayatına anlam kazandırmak için vardır. Ne var ki, insanlık tarihi boyunca, iktidarı/gücü elinde bulunduranlar, bunun sürekliliğini ve meşruiyetini sağlayabilmek için dini kullanmaktan hiç çekinmemişlerdir.

Din Modernizmin Postuna Talip mi Oluyor?

Modern kelimesi, eskiden yeniye geçişi ifade etmek üzere, daha 5. yüzyılda Hıristiyanlığı Romalı ve Pagan geçmişinden ayırmak için kullanılmıştır.

28 Şubat Askeri Harekatı

28 Şubat 1997 târihindeki askerî harekât, ismi konulamamış bir askerî düzenlemedir.

Yesi’den Taşmak Tuna’da Akmak: Dededen Toruna Fetih - 8

Adalet bütün Türk devletlerinin yönetim felsefelerinin merkezinde yer alan bir ilke olmuştur. Gerek İslâm öncesi gerekse İslâm sonrası kurulan devletlerde, sadece devletin değil dünyanın adalet üzere döndüğü düşüncesi hâkim olmuştur.

PISA Sınavlarında Türkiye’nin Başarı Notu

PISA, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programıdır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından 3 yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma projesidir.

Neden Olumlu Düşünmeliyiz?

Olumlu düşünmek, insanları sevmek ve onlarla ilgilenmektir.

Dine Dönen ya da Dinden Dönen Küre

Küreselleşme, çok bahsedilen bir kavram olduğu gibi, hakkında çok soru sorulan da bir konudur.

Kopernik’e destek - Takuyiddin’e köstek

Yeniçağ biliminin öncüsü olarak kabul edilen Nicolaus Copernicus (Kapernik (1473-15439) Polonya doğumludur. Ülkesinde teoloji okudu. İtalya’da daha çok sevdiği tıp, matematik, astronomi ve kilise hukuku alanlarında sürdürerek matematik Profesörü oldu. Astronomiye hep ilgi duydu.

Hocalı Katliamı

Ermeniler, 1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece kadim Türk yurdu Karabağ’ın Hocalı şehrinde katliam yaptı. Hocalı Katliamı’nda Azerbaycan Türklerinden 613 kişi katledildi. İnsanlık dışı vahşi cinâyetlerle öldürülenlerin 106’sı kadın, 63’ü çocuk yaşta idi.

Yesi’den Taşmak Tuna’da Akmak: Dededen Toruna Fetih - 7

Her ne kadar imanı sınıflandırmak zor ise de, aşk imanının “insan niçin iman eder?” sorusuna verilen cevaplardan sadece birisi olduğunu ifade edebiliriz. Bu soruya farklı cevaplar bulmak mümkündür. Zira insanlar korktukları için iman edebilmektedirler.

Eğitim Sevgiyi Öğretmeli ve Sevgiyle Yapılmalıdır

Eğitimin amacına, öğrenmenin doğasına, bilimsel bilginin değerine, okulların yapı ve işleyişine ilişkin ortaya çıkan yeni paradigmalar eğitimin çağdaş bir yorumunu zorunlu kılmaktadır(Özden,1999, s.15).