Gazete veya Televizyonlardaki Tıbbi Yayınlara Güvenmeli miyiz?

Basın yayın, şimdilerde internet ve sosyal medyada sağlıkla ilgili haber, uyarı veya tavsiyeler ilgiyle takip ediliyor. Hemen her gün yeme içme tavsiyeleri, ilaçlarla ilgili eleştiri ve övgüler, bazı ameliyat yöntemlerinin veya cihazların tanıtımına rastlamak mümkün. 

Ahıskalı Türkler

Kıpçak Türklerinin önemli bir kolu olan Ahıskalı Türkler, günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde bulunan ata yurduna M. Ö. 4. yüzyılda gelip yerleştiler. 1268 yılında İlhanlı Devleti’nin hakanı Abaka Han’ın desteğini alarak Atabeylik şeklinde bağımsız bir devlet kurdular. 

10 Muharrem Aşura Günü

Miladî Takvime göre yarınki 11 Ekim 2016 Salı günü, Hicrî Takvimde 10 Muharrem 1438 târihine denk gelmektedir. 10 Muharrem, Türk-İslam kültüründe ‘ Aşura Günü ’ olarak anılır.  

Türkiye ve Rusya İlişkilerinin Normalleşmesinde Enerji Faktörü: Değerli Yakınlaşma

Rus jet uçağının düşürülmesinin ardından kopma noktasına gelen Türk-Rus ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesinin en somut sonuçları ekonomi alanında kendini göstermiştir. 

Duygularımız (Öfkemiz) Alın Yazısı Değildir

Son zamanlarda yurdumuzun her tarafında tartışmalar yaşanmakta ve kavgalar olmaktadır. Bunların sonucunda büyük boyutta maddi ve manevi hasar oluşmaktadır.

Muharrem Ayı

Arapça bir kelime olan Muharrem’in lügat mânâsı: ‘s aygıdeğer ’dir. Dinî kavram olarak da ‘ haram kılınmış’, ‘yasaklanmış olan şeyler’ demektir. 

ABD Saldırılarının Doğası

Amerika’nın Irak ve Afganistan’ı işgal etmesi ve bu işgallere bağlı olarak meydana gelen çatışmaların seyri, savaş veya çatışma biçimleri hakkındaki geleneksel tutumları ve söylemleri yeniden düşünmemizi gerektirmektedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'ne (Türkiye'nin Uzun Yolculuğu)

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) organizasyonuna üye olmak istediğine dair başvurusu ile ilgili görüşmeler 28 Eylül 1959 tarihinde başladı. 21 Ekim 1960 tarihine kadar devam eden görüşmeler sonunda, şu hususlarda anlaşmaya varıldı: 

Doğudan Batıdan Hikayeler

Târih boyunca değişik dergi ve/veya gazetelerle yayın dünyasına mensup sivil toplum kuruluşları, ‘En Güzel Aşk Hikâyesi’ seçmek maksadıyla anketler düzenlemişlerdir.

Bayramların Sağlığımıza Etkisi

İçimizde nelerin olup bittiğinin sağlığımıza büyük etkisi vardır. Düşüncelerimiz bizim kontrolümüz altındadır. Eğer geçmiş bir yaşantı bize zevk vermişse, bu deneyimi hatırlamak aynı zevk duygusunu beraberinde getirir. Düşünce şeklimizin oluşmasına da bayramlar katkı sağlayabilir.

Brexit İngiltere’nin Türk Korkusu

İngiltere’nin AB’den ayrılması küresel finans piyasalarında şok etkisi yaptı. Ekonomi uzmanları İngilizlerin AB’den ayrılmakla ekonomilerini ve ulusal refahlarını riske bıraktıklarını iddia ediyorlar.

Kurban Bayramı

Bir Kurban Bayramı’nı daha idrak ediyoruz. Şükürler olsun! Daha nice bayramlara;  sevdiklerimiz ve sevenlerimizle, sağlık ve mutluluk içerisinde ulaşmayı  Cenab-ı Allah hepimize nasip eder inşallah. 

Çevre Değişimi ve Bakış Açısının Genişlemesi

Alışılmış ortamlar, alışılmış düşünceleri güçlendirir. Eğer aynı kişilerle aynı yerlerde bulunursanız , aynı düşünceleri akla getirme ihtimaliniz vardır. Çevrenizi değiştirirseniz, yeni fikirleri hayal etmeniz kolaylaşır. Yer değiştirmek kişiyi özgürleştirebilir. 

Pontus Meselesi

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu (11 Mayıs 395 – 29 Mayıs 1453) döneminde Samsun’un Bafra ilçesindeki Kızılırmak’tan, Artvin sınırları içerisindeki Çoruh nehrine kadar olan Karadeniz kıyı şeridi, ‘Pontos’ olarak anılırdı. Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhâne ile Erzincan’ı içine alan topraklar, Pontos’un iç kesimlerini oluştururdu. 

Ötekinin Aşkı: Kervan 1915

KERVAN 1915; Ermeni tehciri sürecinde yaşanan zorlu bir yolculuğun filmidir. Giresun’dan Halep’e kadar katırların sırtında devam eden resmi bir zorunlu göçü canlandırıyor. 

Kültür Emperyalizmi

Dünya ve insanoğlu yaratıldığından beri, güçlü olan herkes ve her millet, kendisinden daha az güçlü olanları kontrol altında tutmak istemiştir. Bu isteğe eskiden kaba kuvvetle, silah gücüyle ulaşılıyordu. Günümüzde zekâsını kullanarak gizlice yapanlar olduğu gibi, eski metodu tercih edenlere de rastlanmaktadır. 

Ah Gerçekleri Bir Fark Edebilsek…

Günlerden tekrar tekrar düşünüyorum: Bu kadar okumuş eğitim görmüş, en iyi okullardan mezun olmuş, devletin en üst kademelerine kadar yükselmiş insanlar, nasıl oluyor da suçsuz günahsız insanların üzerine en ağır silahlarla saldırabiliyor? Bunlarda hiç vicdan yok mu? 

Güzel Ülkemin Güzel Dostları

Serüvenimiz kadim dostların ”tebdil-i mekanda ferahlık vardır.” Düsturuyla küçük bir seyahat planlaması ile başladı.                                                                                                           

Demokrasi ve Cumhuriyet ile Tanışmak

Bir süredir İstanbul’da TEK RUMELİ TELEVİZYONU’nda Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ile Hocaların Hocası olarak yaşadığı yakın tarihteki olayları, günümüzle örtüştürmeye çalışarak ekrana yansıtıyoruz. 

Anneler Nasıl Bir İş ve Hayat İstiyor

Kadınların çalışması modern topluma geçiş sürecinde sürekli tartışılan bir sorun oldu. Ancak bu sorun her zaman kadınların modern iş hayatına etkili katılması yönünde sosyal, siyasi ve hukuki tedbirlerin alınmasıyla sonuçlandı. ABD’de yapılan bir araştırmada annelerin tam zamanlı işlerde çalışmak istemediğini ortaya koymaktadır.