Pontus Meselesi

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu (11 Mayıs 395 – 29 Mayıs 1453) döneminde Samsun’un Bafra ilçesindeki Kızılırmak’tan, Artvin sınırları içerisindeki Çoruh nehrine kadar olan Karadeniz kıyı şeridi, ‘Pontos’ olarak anılırdı. Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhâne ile Erzincan’ı içine alan topraklar, Pontos’un iç kesimlerini oluştururdu. 

Ötekinin Aşkı: Kervan 1915

KERVAN 1915; Ermeni tehciri sürecinde yaşanan zorlu bir yolculuğun filmidir. Giresun’dan Halep’e kadar katırların sırtında devam eden resmi bir zorunlu göçü canlandırıyor. 

Kültür Emperyalizmi

Dünya ve insanoğlu yaratıldığından beri, güçlü olan herkes ve her millet, kendisinden daha az güçlü olanları kontrol altında tutmak istemiştir. Bu isteğe eskiden kaba kuvvetle, silah gücüyle ulaşılıyordu. Günümüzde zekâsını kullanarak gizlice yapanlar olduğu gibi, eski metodu tercih edenlere de rastlanmaktadır. 

Ah Gerçekleri Bir Fark Edebilsek…

Günlerden tekrar tekrar düşünüyorum: Bu kadar okumuş eğitim görmüş, en iyi okullardan mezun olmuş, devletin en üst kademelerine kadar yükselmiş insanlar, nasıl oluyor da suçsuz günahsız insanların üzerine en ağır silahlarla saldırabiliyor? Bunlarda hiç vicdan yok mu? 

Güzel Ülkemin Güzel Dostları

Serüvenimiz kadim dostların ”tebdil-i mekanda ferahlık vardır.” Düsturuyla küçük bir seyahat planlaması ile başladı.                                                                                                           

Demokrasi ve Cumhuriyet ile Tanışmak

Bir süredir İstanbul’da TEK RUMELİ TELEVİZYONU’nda Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ile Hocaların Hocası olarak yaşadığı yakın tarihteki olayları, günümüzle örtüştürmeye çalışarak ekrana yansıtıyoruz. 

Anneler Nasıl Bir İş ve Hayat İstiyor

Kadınların çalışması modern topluma geçiş sürecinde sürekli tartışılan bir sorun oldu. Ancak bu sorun her zaman kadınların modern iş hayatına etkili katılması yönünde sosyal, siyasi ve hukuki tedbirlerin alınmasıyla sonuçlandı. ABD’de yapılan bir araştırmada annelerin tam zamanlı işlerde çalışmak istemediğini ortaya koymaktadır.

Başkalarıyla Doluysanız, Boşsunuz Demektir!

İnsan mutsuzluğu da mutluluğu da kendi içinden üretir. İnsanın kendi içinde ürettiği kargaşa dış dünyadaki gerçek tehlikelerden çok daha ürkütücüdür.