Türkiye'de Yerli Otomobil

1961 yılının Haziran ayında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)’nın bâzı yönetici ve mühendisleri Ankara’da bir toplantıya çağrıldılar. Kendilerine, yerli bir otomobil üretimi yapılması görevinin TCDD’ye verildiği, bu maksatla belirli bir bütçe ayrıldığı bildirildi. Üretim için verilen süre 4,5 ay idi. Araba 29 Ekim 1961 târihinde hazır olmalıydı.

Türk Akımı: Zafer mi, hezimet mi?

Dünya tarihinin sabitlerinden biridir, enerji ve enerji kaynakları üzerinde hakimiyet kurma mücadelesi… Fosil kaynaklar açısından dünya sıralamasında esamesi okunmayan Türkiye, sahip olduğu stratejik konumla enerjide sadece bölgesel değil küresel anlamda da önemli bir aktördür. 

Grip Nedir ve Nasıl Korunmalıyız?

Grip, inflüanza virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Üst solunum yollarını tuttuğu için genellikle diğer üst solunum yolları enfeksiyonları ile karışır. 

Bilim Teknoloji için İstanbul

Türkiye’de ülkenin refahına katkıda bulunacak düzeyde bilim ve teknoloji üretiminin olmaması, yerimizde sayacağımız anlamına gelmektedir. Halk siyasetçilerden maaşa zam, ucuzluk vs. istiyor. Bilim üretilsin, teknoloji üretilsin isteği yok.  Bilim, üretilmeyince teknoloji üretilemez. 

Cumhuriyet

Türk milleti, tarih içinde bir iddiaya göre on altı devlet kurmuştur. Bu rakam, haklı gerekçelerle azaltılabilir de çoğaltılabilir de… Kurulan devletlerin çoğunun adı; devleti kuran şahsın ve ailenin adından alınmıştır: ‘ Osmanlı Devleti ’, ‘ Selçuklu Devleti ’, ‘ Timur Devleti ’, ‘ Babür Devleti’…

Mezheplerin Stratejik Boyutu ve Mezhep Çatışması

Müslümanlar, 14 asrı aşan tarihlerinde ilk defa, küresel boyut taşıyan bir mezhep çatışması riski ile karşı karşıyadırlar. İslam dünyasında özellikle son iki asırdır yaşananlar, Müslümanları ciddi bir kimlik krizinin içine itmiştir. 

Bir Şiir ve Düşündürdükleri

Azerbaycan Türkçesiyle amatör bir şâir tarafından yazılmış aşk şiiridir. Şiirin bol, şâirin az bulunduğu günümüzde, gelecek için ümit veren bir seviyesi vardır. 

Şükretme ve Mutluluk

Şükretme, dikkatimizi hayatınızın pozitif tarafına çevirir. Zihniniz derin ve yoğun bir şükretme hissi ile kaplıyken korku hissedemeyiz. Başarısızlıklarımızda da olumlu parçalar bulabiliriz.

Gazete veya Televizyonlardaki Tıbbi Yayınlara Güvenmeli miyiz?

Basın yayın, şimdilerde internet ve sosyal medyada sağlıkla ilgili haber, uyarı veya tavsiyeler ilgiyle takip ediliyor. Hemen her gün yeme içme tavsiyeleri, ilaçlarla ilgili eleştiri ve övgüler, bazı ameliyat yöntemlerinin veya cihazların tanıtımına rastlamak mümkün. 

Ahıskalı Türkler

Kıpçak Türklerinin önemli bir kolu olan Ahıskalı Türkler, günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde bulunan ata yurduna M. Ö. 4. yüzyılda gelip yerleştiler. 1268 yılında İlhanlı Devleti’nin hakanı Abaka Han’ın desteğini alarak Atabeylik şeklinde bağımsız bir devlet kurdular. 

10 Muharrem Aşura Günü

Miladî Takvime göre yarınki 11 Ekim 2016 Salı günü, Hicrî Takvimde 10 Muharrem 1438 târihine denk gelmektedir. 10 Muharrem, Türk-İslam kültüründe ‘ Aşura Günü ’ olarak anılır.  

Türkiye ve Rusya İlişkilerinin Normalleşmesinde Enerji Faktörü: Değerli Yakınlaşma

Rus jet uçağının düşürülmesinin ardından kopma noktasına gelen Türk-Rus ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesinin en somut sonuçları ekonomi alanında kendini göstermiştir. 

Duygularımız (Öfkemiz) Alın Yazısı Değildir

Son zamanlarda yurdumuzun her tarafında tartışmalar yaşanmakta ve kavgalar olmaktadır. Bunların sonucunda büyük boyutta maddi ve manevi hasar oluşmaktadır.

Muharrem Ayı

Arapça bir kelime olan Muharrem’in lügat mânâsı: ‘s aygıdeğer ’dir. Dinî kavram olarak da ‘ haram kılınmış’, ‘yasaklanmış olan şeyler’ demektir. 

ABD Saldırılarının Doğası

Amerika’nın Irak ve Afganistan’ı işgal etmesi ve bu işgallere bağlı olarak meydana gelen çatışmaların seyri, savaş veya çatışma biçimleri hakkındaki geleneksel tutumları ve söylemleri yeniden düşünmemizi gerektirmektedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'ne (Türkiye'nin Uzun Yolculuğu)

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) organizasyonuna üye olmak istediğine dair başvurusu ile ilgili görüşmeler 28 Eylül 1959 tarihinde başladı. 21 Ekim 1960 tarihine kadar devam eden görüşmeler sonunda, şu hususlarda anlaşmaya varıldı: 

Doğudan Batıdan Hikayeler

Târih boyunca değişik dergi ve/veya gazetelerle yayın dünyasına mensup sivil toplum kuruluşları, ‘En Güzel Aşk Hikâyesi’ seçmek maksadıyla anketler düzenlemişlerdir.

Bayramların Sağlığımıza Etkisi

İçimizde nelerin olup bittiğinin sağlığımıza büyük etkisi vardır. Düşüncelerimiz bizim kontrolümüz altındadır. Eğer geçmiş bir yaşantı bize zevk vermişse, bu deneyimi hatırlamak aynı zevk duygusunu beraberinde getirir. Düşünce şeklimizin oluşmasına da bayramlar katkı sağlayabilir.

Brexit İngiltere’nin Türk Korkusu

İngiltere’nin AB’den ayrılması küresel finans piyasalarında şok etkisi yaptı. Ekonomi uzmanları İngilizlerin AB’den ayrılmakla ekonomilerini ve ulusal refahlarını riske bıraktıklarını iddia ediyorlar.

Kurban Bayramı

Bir Kurban Bayramı’nı daha idrak ediyoruz. Şükürler olsun! Daha nice bayramlara;  sevdiklerimiz ve sevenlerimizle, sağlık ve mutluluk içerisinde ulaşmayı  Cenab-ı Allah hepimize nasip eder inşallah.