Şükretmek ve Sağlık

Şükretmek, Tanrı'ya minnet duygusunu sunmaktır. Şükretmek, bir kimseye minnet duymak, gönülden borçlu olmak, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, bir iyiliğe karşı teşekkür etme, memnuniyet duyma ve gönül borcu anlamlarına da gelir.

Grozni’den Arabistan’a Ehli Sünnet

Geçtiğimiz yıl, Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de 27 Ağustos 2016’da Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’un himayesinde ve Ezher şeyhi Dr. Ahmet Tayyib’in başkanlığında, Ehli Sünnet ve Alcemaat’in temsilcisi olduklarını iddia eden 200 Müslüman din âliminin katıldığı uluslararası bir toplantı düzenlendi.

Popüler Kültür Karşısında Dünyaya Türkçe Seslenmek: Türküler

Frankfurt Okulu mensuplarından olan Adorno’nun popüler kültür eleştirilerinden pop müzik de tabiatıyla nasibine düşeni almıştır. Ona göre müzik yaklaşımı açısından pop müzik popüler kültürün ruhuna uygun olarak standartlaştırılmış, böylece genel olandan en özel olanlara genişleme temayülü göstermiştir.

Aile Temelinde, Eşler Arasında Oluşan İlahi Sevgi Vardır

Aile, doğrudan insanın varlık yapısından kaynaklanan bir kurumdur. Her insan, tek başına, kadın da olsa, erkek de olsa, bir yönüyle eksik bir varlıktır. Bu insanın doğasından kaynaklanan bir durumdur.

Varlık Fonu

15 Temmuz 2016 târihindeki menfur darbe teşebbüsünden sonra TBMM’nde kabul edilen Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında yer alan Kanun Hükmünde Kararnâme çıkarma yetkisine dayanarak, T.C. Hükümeti, Ağustos 2016’da Türkiye Varlık Fonu A.Ş. (TVF) adı ile bir şirket kurulmasını kararlaştırdı.

Yesi’den Taşmak Tuna’da Akmak: Dededen Toruna Fetih - 6

Hem Battalgazi’nin hem de Saltık Baba’nın gerek ilimle gerekse kılıçla sürdürdükleri mücadelede müracaat ettikleri aslî kaynak, ilmin kapısı ve Zülfikâr’ın sahibi Hz. Ali’dir. İlim için o kapıdan girilir; kılıç elde yol, O’nun şehrinde yürünür.

Manken Dede Olabilir miyiz?

Yakınlarda gazete ve televizyonlarda seksen yaşında, sağlıklı ve atletik bir çinliden haberdar olduk. Bizim birçok yaşlımız bu yaşta kendi öz bakımını dahi yapamazken adam mankenlik yapıyordu. İnsan ister istemez imreniyor. Peki, biz de manken dede gibi olabilir miyiz?

Doğru Zamanda, Doğru Yerde ve Doğru Şeyi Yaptığınıza İnanıyor musunuz?

Dünyadaki en mutlu insanlar, bir misyon duygusuna sahip olan kimselerdir. Mutlu kişiler, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şeyi yapıyor olduklarına inanırlar.

Darbeye ve Teröre Karşı Eğitim Materyali

15 Temmuz hain darbe kalkışması, öğrencilerimiz tarafından, demokratik bilincin, milli birliğin ve Türk milletinin iç ve dış egemenliğinin bir göstergesi olarak, Eğitim Fakültesinde, eğitim materyaline dönüştürüldü.

İnsanlık Göçüyor

İnsanların mekânda yer değiştirmeleri sadece güncel bir hadise değildir. Ancak günümüzdeki hareketliliği geçmişten ayıran farklılıklar da söz konusudur.

Kur'an'ı Yeniden Keşfetmek

Kur’an, 300’ü aşkın yerde “düşünmez misiniz?”, “ ibret almaz mısınız?” şeklindeki uyarılarla insanı düşünmeye davet etmekte ve “aklını kullanmayanların pislik içinde kalacakları”nı söylemektedir (10/100)..

Kıbrıs'ta Endişe Verici Gelişmeler Yaşanıyor

İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılmakta olan görüşmelerde mühim meselelerin ele alındığı anlaşılıyor.

Yesi’den Taşmak Tuna’da Akmak: Dededen Toruna Fetih - 5

Sarı Saltık, dedesi Seyyid Battal Gazi’den geleneğin “ilim” ve “gaza” olmak üzere iki mirasını devralmıştır. Birincisi manevi mirastır ki bu ilimdir. İlim, ilahlarla mücadelenin en büyük silahıdır.

“Bu Benim Sorunum, Seni İlgilendirmez” Sözü Ne Kadar Doğru?

“Kimseye zarar vermiyorum, istediğimi yaparım” sözünü genellikle yıkıcı davranışlarımızı haklı çıkarmak ve sorumluluktan kurtulmak için kullanırız.  

Türkiye'de Demokrasi ve Dinî Cemaatler

İnsanlık tarihine baktığımızda, bilinen tarihin hemen her devrinde insanların niyet, umut, beklenti ve arzu ettikleri hayat tarzlarını yükledikleri hayaletler ya da kavramlar mevcut olmuştur. Bazen bu umut ve beklentiler hayâl olarak kalmış, bazen de mükemmeli her zaman aramakla birlikte yaşanabilmiştir.

Karne Tatilinde Öğrenciler Ödev mi Yapmalı?

Okullar yarıyıl tatiline girerken çocuklar en çok MEB’ nın “ ödev verilmemesi ” kararına sevinmişlerdir sanırım. Umarız bu karara, değerli öğretmenlerimiz de sevinerek uymuşlardır.

Gulca Katliamı - 4 Şubat 1997

Doğu Türkistan, hâlen Çin işgali altında bulunan kadim Türk yurdudur. 5-10 sene öncesine kadar 1.820.000 Kilometrekarelik vatan toprağında 30.000.000 Müslüman Türk yaşıyordu.

Yesi’den Taşmak Tuna’da Akmak: Dededen Toruna Fetih - 4

Türk geleneğinde rüya, gelecek için yol gösteren bir rehber ve ülkünün müjdeleyicisidir. Destanlarımızda ülkü, evvela rüyada görülür; sonra da hakikate dönüşür. Davasını uykusunda bile devam ettiren bir anlayış söz konusudur.

Why nations fail? Ulusların Düşüşü

Bu yazıda okuduğum kitabın özetini, anladığımı aktaracağım. Benim etkilendiğim güzel bir kitap sizin de okumanızı öneririm.

Mutluluk Bir Bilim Midir?

Tüm insanların, düşünürlerin, sanatçıların, bilim adamlarının yüzyıllar boyu aradıkları bir duygu ve bir yaşantı olan mutluluğun temeli, erdemli ve ölçülü olmaktır.