Bir Deneme Çalışması

Rahmetli annem benden çok farklıydı. Çocuklar küçükken misafir olarak gelir giderdi. Geldiği zaman  mutfağa girer benim yapamadığım yemeklerden yapardı. Kendine bir şeyler bulur uğraşırdı. Daha sonraki yıllarda devamlı benim yanımdaydı. Çocuklarımın hatırladığı annane tiplemesi oturunca hiçbir şey yapmasa da  bir şeyler ören ya da kitap okuyan bir tipti. Benim hatırladıklarım arasında  Dr.Jivago, Paul ve Virgin, Kiralık Konak vs. vardı. Masal anlatır; mani söylerdi. Ayrıca çamaşır makinasının yıkadığı çamaşırı beğenmez kendi çamaşırını elinde yıkardı. Benim çocukluğuma rastlayan o zamanlarda hanımların tek eğlencesi gün yapmak güne gitmekti.

Pazarcı Esnaf Kardeşlerimize Değer Verelim Lütfen...!!!

İyi biliyorum ki, semt pazarlarımızdan Alış - veriş yapmayı çok seviyoruz. Üstelik, oralarda meyve, sebze, kuruyemiş, süt ürünleri, balık vb. gibi ürünleri tazecik bulabiliyoruz.

Molla Kaabız Duruşması

1526 yılının sonları… Orta Anadolu’nun ayaklanmalarla karıştığı günler… Kanun yapıp o kanunlara uyulmasını titizlikle takip eden, bu yüzden Kanunî diye anılan Kanunî Sultan Süleyman ne yazık ki bu titizliğine rağmen bazı devlet memurlarının halka zulüm yapmasına ve haksızlıkla muamele etmesine mani olamamıştı. 

Tek Partili Cumhuriyet Döneminde Parti Kurma Girişimleri ve 14 Mayıs 1950 Genel Seçimlerinin Anlamı Üzerine

-1.Bölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve muhalefetin de benimsemesi üzerine seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması hukuken ilan edilmese de fiilen kesinleşmiş görünüyor. Bu tarihin siyasi tarihimizde özel bir yeri vardır. Cumhuriyet döneminde 27 yıl tek başına iktidarda kalan CHP, halkın kullandığı oylarla 14 Mayıs’ta muhalefete düştü; dört yıl önce Celal Bayar, Adnan Menderes, Prof. Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’ın girişimleriyle kurulan Demokrat Parti iktidara geldi. Türk ve Müslüman dünyada iktidar ilk defa sandık sonuçlarıyla değişmiş oldu; tarihi bir “kırılma olayı” yaşandı.

Mevlevîhâneler

Osmanlı döneminde Mevlevîhâneler esasta bir eğitim ve uygulama mekânıdır.  Bünyelerinde üç fakülte barındırdıkları söylenirse mübalağa edilmiş sayılmaz. Eğitimi Mevlevîhânede ‘çile’ çıkarmış Dedeler veriyordu.  Kur'ân-ı Kerîm, Ehadis, Mesnevî okutuluyor, bu konuların tefsir dersleri veriliyordu  Hat sanatı, Ebrû, Katı'*  v.s., bazı müzik âletlerinin yapımı, icrası ve en önemlisi müzik ve semâ  ‘ Mevlevi Müziği ve Semâ ’ UNESCO tarafından hâlen ‘ Dünya Soyut Kültür Mirasları’ listesine alınmış bulunmaktadır. Bu konuda Kültür Bakanlığımız ve Milletlerarası Mevlânâ Vakfının gayretli çalışmaları içerisinde İstanbul’daki Vakfın Başkanı Faruk Hemdem  Çelebi’nin payı vardır.   

Karne Hediyesi

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk karne dönemi 20 Ocak 2023 günü sona erdi ve öğrenciler karnelerini aldılar. Kamuoyunu derinden etkileyen ise karne haberi ise “ et hediyesi” konusu oldu. Bir TV kanalında 21 Ocak 2023 günü bir haber yayınlandı. Yayınlanan haberde, bir öğrencinin; “annem karne hediyesi olarak et aldı” sözleri ülke gündemine bomba gibi düştü.

İzmit’in Fethi ve Emeği Geçenler

İZMİT; Roma ve Bizans dönemlerinde, en önemli dört şehir’den biridir. Şehrin tepesindeki güçlü kalesiyle de ele geçirilmesi güç bir yerleşim yeriydi. Osmanlı’lar, Bursa ve İznik gibi İzmit’i de kan dökmeden ele geçirmek istiyorlardı. Bursa’nın fethinden hemen sonra, Orhan gazi tüm ileri gelenleri, komutanlarını toplayarak ve onlara hitaben “Beylerim, karındaşlarım, lalalarım, şu andan tezi yok hedefimiz İznikmiddir” der.

Balıkların Denizlerine Göre Büyüdükleri Gibi Kuruluşlar da Değerlerine Göre Büyürler

Ülkelerin birbirlerine bağımlı oldukları bir dünyada, ister büyük olsun, ister küçük olsun, bütün kuruluşlar, önem verdikleri değerlerinde, köklü değişiklikler yapmak zorundadırlar. Kültürel, siyasal, ekonomik ve teknolojik çevre, hızla değişirken, kuruluşların değerlerini, baştan sona değiştirmeden, varlıklarını korumaları mümkün değildir. Düz kare dünyada, çevresine uyum sağlamayan, kuruluşlar ayakta kalamazlar.

Nazım Hikmet ve Erzurum

Taşıdığı fikirler yüzünden ömrünün en güzel 13 yılını hapishane köşelerinde geçiren ve çok sevdiği ülkesinde değeri bilinmeyen Nâzım Hikmet, Türkçe’nin en büyük şairlerinden biridir.

Şimdi de Türk Edebiyatı Yerine Türkçe Edebiyatı Çakallığı

Türk kavramının ne kadar çok düşmanı varmış. Bir edebiyat, hangi dilin kelimeleri ve grameri ile yapılmışsa ona dilin sahibi olan milletin adı ile isimlendirilir. Türk edebiyatı, Alman edebiyatı, Çin edebiyatı, Amerikan edebiyatı gibi. 

Yarışma (Masal) - 2

Bayan Kadife olabildiğince hızlı adımlarla ilerlemeye başladı. Bekleyen bayan tavşan Naciye hızla zıplayarak kaplumbağa Kadife'yi geçti. Hızla ilerlemeye başladı.

İskoçyalı…

İskoçyalılar, cimriliği ile tanınmıştır. Çok cimri bir İskoçyalı taksiye binmiş. Uzun ve dik bir yokuştan aşağı inerken taksinin fren patlamış. Araba, cehennemî bir sür’atle gidiyor. İskoçyalı sinirlenerek şoföre bağırmış:

Suudi Arabistan Finans Bakanı’nın Söyledikleri Geçiştirilemez

Suudi Arabistan Finans Bakanı’nın geçen hafta yaptığı açıklama iç politikaya odaklanmış olan basınımızda sadece kısa bir haber olarak geçildi, üzerinde durulmadı. Oysa Suudi ekonomisinin önemli bir yetkilisinin sözleri çok şeyler ifade ediyor: “Geçen yıl bazı ülkeler borçlarını çevirmeyerek temerrüde düştü (iflas etti). Daha fazla ülkenin de temerrüde düşme ihtimali var. Türkiye, Mısır ve Pakistan gibi “savunmasız ülkeleri” desteklemeye devam edeceğiz.”

“Müslümanlar Demokrasiyi Niçin İstemeli?”

İstanbul Platformu’nun Ocak 2023’de Kozyatağı Byhotel’deki ilk toplantısının konusu “Müslümanlar Demokrasiyi Niçin İstemeli?” olarak belirlenmişti. Konuyu bizzat kendisi seçen konuşmacı ise akademisyen, bürokrat ve siyasetçi, bir dönem Başbakanlık Müsteşarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Eğitim Bakanlıkları görevlerinde bulunan Ömer Dinçer (Karaman 1956) idi. İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi Adabı, Türkiye’de değişim Yapmak Neden Bu Kadar Zor?, Siyasetnameyi Yeniden Okumak, Bilirken Susmak Bilmezken Konuşmak, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Örgüt Geliştirme, İslam Ekonomisinin Temel Meseleleri adında yayınlanmış çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ömer Dinçer, benim aziz kardeşim MTTB Genel Başkanlarından merhum Burhanettin Kayhan’ın da yakın dostu idi. Kendisinden çok sevgi ile bahsederdi.

Çıkamayız...!!!

Düşersek bir kör kuyuya, tedbir almaksızın,  Çıkamayız kolay kolay... Ölçmeden önünü arkasını,  getirisini - götürüsünü, 

Yarışma (Masal)

Bu günkü masalımız yine mutluluk ormanında; Bakalım yan Mutluluk ormanında neler oluyor. Biliyorsunuz bir süredir oraya uğramadık. Bir varmış bir yokmuş iki varmış üç yokmuş kaybolmuş mutluluk ormanında.

Her İnsanın Hayatına Dokunan Ekonomide Örnek Bir Uygulama Bin Kurama Bedeldir

Bütün ülkelerde toplumun değişik kesimleri, ortak alanlar oluşturarak, hep birlikte öğrenmesini öğrenmezlerse, ekonomik ve kültürel dünyalarında, yeni gelişmelerin yolunu açamazlar. Dünyanın her yerinde, ülkelerin üretim güçlerini, kuramla uygulamayı, uygulamayla kuramı desteklemesini ve zenginleştirmesini bilenler büyütürler. Onlar hayatın içinde yer alarak, toplumların üretim yapısında köklü dönüşümlerin öncülüğünü yaparlar.

Öğrendim ki… 16

*Öğrendim ki... Pahalı giyim kuşam kişideki kusurları örtemez.                                                                         *‘ Siz bilirsiniz ’ veya ‘ haklısınız ’ denilmesine rağmen tartışmayı devam ettirenin yanından jet hızıyla kaçmak gerek.                                                                                                                                                  *Öğrendim ki... Güvenilir insan

Müslüman Ülkeler Doğu Türkistan’daki Soykırımı Duymuyor, Görmüyor, İşitmiyor

Çin, Mao’nun ölümünden sonra ekonomik alanda radikal bir sistem değişikliğine yöneldi.  Ülkenin yönetiminde Marksist-Komünist ilkelere bağlı kalmakla beraber özel teşebbüsün önünü açarak, piyasa ekonomisinin kurallarına uyarak, şirketleşmelere, mülk edinmeye, yabancı sermaye ile ortaklıklara izin vererek, bu girişimleri devlet olarak destekleyerek ihracatı önceleyen kendine özgü melez/hibrit bir ekonomi modeli oluşturdu.  Özel sektör kuruluşları işçileri çok ucuza köle gibi çalıştırarak, dışa açılarak hızla büyüdü. 

Türk Müslüman Kadınının Seçkin Bir Örneği

Dünyâyı şereflendirişinin 117. yılında Sâmiha Ayverdi’yi hasretle, minnetle ve rahmetle anarak…