Türkiye'yi Sanayi Toplumuna Dönüştüren Önden Giden Akıncılar

İşletme ekonomisi eğitimi de alan, makine mühendisi olarak, altmışlı yılların sonunda, Planlama’da çalışmaya başladım.

"Dönüştürmek" de Dönüştürülmüş

RİT (Resmî İkāmeli Türkçe) adına TDK' nın yaptığı Türkçe hizmetlerinden (!) biri de Türkçe kelimelerin içini güzelce boşaltıp başka mânâlarla doldurmaktır. Böyle kelimelerden biri de "dönüştürmek" kelimesidir.

İslâm’ın Güleryüzü Ramazan İftarları

Aziz okuyucularım, İslâm asık suratlı değildir. Ben fakir ise mübârek Ramazan ayı ile vedalaşmamıza çok az kaldığını hissettiren bu günlerde, sizleri hiç olmazsa biraz tebessüm ettirmek için o neşeli iftarların birkaçından olsun bahsedeyim dedim. Kaynağım ise sağlam…

Beyitlerle Memleket Manzaraları

BAŞ Baş olamayınca, baş; arar başa, başka baş! Başkasının başını, baş edinir, sallabaş!

Ramazanın Güzellikleri

“Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.” [Hakim]

Tahta Çocuk

Bir varmış bir yokmuş, pire berber deve tellal iken masalı anlatan gitmiş gitmiş sabahtan akşama kadar yol gitmiş bir de bakmış ki bir arpa boyu anca gitmiş.

Siyasetin Ahlak Abidesi Muhsin Başka

Yerel seçimlere günler kaldı. Siyasetin tüm çirkefliklerinin maharetle ortaya döküldüğü, kazanmak için her türü entrikanın çevrildiği, yalanın, iftiranın, öfkenin, kinin, çıkarların, ötekileştirmenin, riyakârlığın tavan yaptığı günlerden geçiyoruz.

Ergenekon’dan Çanakkale’ye Türk Ruhu

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın 23 Mart 2024 tarihindeki Süleymaniye Kürsüsü’nde eğitimci-yazar Dr. Sakin Öner “Ergenekon’dan Çanakkale’ye Türk Ruhu”nu anlattı.

Galip Ağabey’in Kızı Bilge ve Torunları Galip ile Mert

Galip Erdem Ağabey 27 yıl önce bu “gelimli gidimli" dünyadaki misafirliğini tamamlayarak, geride 67 yıllık çileli ömrünün en büyük, belki dev tek hazzı olan sevgili kızı Bilge’yi bırakarak, ebedi âleme ahiret yurduna avdet eylemişti.

İki Kardeş

Bir varmış iki kaybolmuş, ikiyi bulmadan sayı saymak olmaz. O zaman biz de masalımıza başlayalım. Adı bilinmeyen bir ülkede yaşayan iki kardeşin ruhları karakterleri çok farklıymış.

Bazı Sorulara Cevap Vermek İstiyorum

1. Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumaya gerek var mıdır?

Seçimlerde Ortaya Çıkan İki Kutuplu Tablonun Anlamı

Siyaset sosyolojisi açısından toplumumuzun iki kesime bölünmüş görünümü var; bunlardan birincisini derecesi farklı olmakla beraber millîci ve İslami/dini eğilimleri olan, siyasi literatürde kalkınmacı-muhafazakâr diye tanımlanan, sağcı olarak adlandırılanlar oluşturuyor; ikincisinde seküler, Kemalist, Alevi, laisist (laikçiler), kısacası devletin yukarıdan reformcu düzenlemeler yapmasını savunanlar yer alıyor. Çok partili dönemin başladığı 1946’dan bu yana yapılan seçimlerin sonuçları toplumdaki bu bloklaşmaya ayna işlevi yaparak çok net biçimde yansıtıyor.

Oruç Tutmayanlar Yalın Yaşamanın Gücünü Kavrayamazlar

Avrupa Rönesans’ı, İbrahim Peygamber sevgisinde birleşen, “Kutsal Kitap” sahibi üç büyük dinin, İspanya’da ve Türkistan’da doruk noktasına ulaşan, bilgi ve bilgelik hazinelerine dayanır. Garaudy’nin “Endülüs’te İslam” kitabında, ayrıntılı olarak ele aldığı gibi, Avrupa’da doğan bir peygamber olmadığı için, bilgelik adına ne varsa, hepsi Müslüman dünyadan alınır.

Haraplaşan Türkçe

RİT (Resmî İkāmeli Türkçe) politikasının en büyük eserlerinden biri, 70-80 yıllık kitapların "eski Türkçe" metinler hâline getirilip bugünkü Türkçeye tercüme edilmesidir.

Çanakkale Geçilmez!

Türk tarihinin en önemli destanlarından biridir “ÇANAKKALE Zafer’i…”

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi

İngiltere Denizcilik Bakanı Churchill tarafından planlanan, 3 Kasım 1915 târihinde fiilen başlayan, denizde ve karada 9 Ocak 1916 târihine kadar 432 gün, bir başka ifade ile 1 yıl, 2 ay 5 gün devam eden Çanakkale Savaşları sırasında en şiddetli çarpışmalar 18 Mart 1915 târihinde yaşandı. Türkler, bir gerçeği düşmanlarına ilân etmişlerdi: Çanakkale Geçilmez.

Çanakkale Destanı

Tarihe damgasını vuran bazı olaylar hüzünlüdür, acıları depreştirir. Fakat Çanakkale, öyle kutlu ve anlamlı ki, hüznü gurur vermekte, gözyaşı bağırları kabartmakta ve kederi gönüllerde yanık türkülere beste olmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de İslâm’ın Ana Yapısı Hakkında Konuştuk

Jeoloji-jeofizik Mühendisi  TÜRKÖZ ÖZBEY ile K ur’an-ı Kerim’de İslâm’ın Ana Yapısı Hakkında Konuştuk.

Galip Ağabey

Ülkücünün çilesini bir ömür boyunca yaşayan insan.

Şehrimizin Sağlık Hizmetlerinde Kızılay

Türk Kızılay’ı Osmanlı Devleti döneminden kalma önemli bir sağlık kuruluşumuzdur. 93 harbi olarak bilinen 1877- 1878 Osmanlı Rus savaşı esnasında Osmanlı Sıhhiye Nazırı, Marko Paşa zamanında Hilal-i Ahmer Cemiyeti adı ile 14 Nisan 1877 kurulmuştur.