Ders Kitapları ve Lisan Meselesi

Değerli Cumhurbaşkanımız, 18 yıl gecikmeyle de olsa, 20 Ocak 2021 tarihli beyanatlarında lisan ile alakalı olarak ezcümle,

Dil Bahisleri -13

‘ Nesil ’ kelimesinin yerine konulmak üzere uydurulmuş bir kelimedir.  Birbirine yakın zaman diliminde doğanlar’ mânâsındadır.

Sportif Erdemlilik…

Sportif faaliyetler beden ve ruh sağlığını geliştirdiği gibi aynı zamanda bireylerde karakter gelişimi, ahlak, saygı, erdem gibi güzel davranışların oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Sporu sadece yapılan bazı fiziksel hareketler ve sportif oyun olarak görmek doğru değildir. Erdemlilik kavramını sporun merkezine almak gerekir. Fair Play yani dürüst oyuna yüklenen anlam sportif erdemlilik kavramını ortaya çıkarır.

İnsanız, Mahlûkattan Sorumluyuz!

Ocak ayında (+) 8 C sıcaklığı ve yağmuru görünce” Kar bizi terk edip batıya mı gitti?” diye endişe etmiş ‘Cenab-ı Allah’ın hikmetinden sual olunmaz!” diyerek karın yağmasını beklemiştik. Neyse ki, hasretle yolunu gözlediğimiz; rahmete, berekete vesile olduğunu bildiğimiz, memleketimizin aziz misafiri ‘kar’, bu hafta başı şehrimize teşrif etti!

Mehmetçik ve Komutan

‘’Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin en büyük payı senindir.’’(Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Marketlerde Fiyat Anarşisi

Son zamanlarda marketlerde bariz bir şekilde fiyat farklılıkları ile istikrarsız bir fiyat uygulamasının yapıldığı görülmektedir. Bilhassa, koronavirüsü fırsata çeviren fırsatçıların zam bahanesi bitmek bilmemektedir. Salgın döneminde birçok üründe fiyatlar neredeyse iki katına çıkmış bulunmaktadır. Aynı zamanda benzer ürünler arasındaki fahiş fiyat farkları da dikkati çekmektedir. 

Millî Mücadelede Kocaeli Bölgesi

Kurtuluş Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında Kocaeli bölgesi çok önemli görevler yaptı. Kurtuluş Savaşı’na büyük katkısı olan Kocaeli bölgesinin kamuoyunda fazla yer almaması büyük eksiklik…

İslâmî Hassasiyeti Olanlar Açısından Sigorta

Sigorta uygulamalarının, İslâmî ölçüler içerisinde olmayışı sebebiyle, İslâmî hassasiyeti olan dostlarımız aleyhine haksız rekabet oluşuyor. Fabrikası yanan - yıkılan kardeşlerimiz - dostlarımız, sigortaları yoksa, zarar görüyorlar. Sadece kendileri değil, çalışan personel de perişan oluyor. Müslüman olmayanlar sigortadan tazminatını alıp eskisinden daha mükemmel bir fabrika kuruyor, kazancını artırıyor. Müslümanlar ise iş sâhibi iken işçi durumuna düşüyor. Gayri Müslimin fabrikasında çalışmak mecbûriyetinde kalıyor.  Bu durumu önlemek lâzım.

Ülkemizdeki Kuraklık NASA’nın Radarında…

Türkiye ve pek çok ülkenin uydu üzerinden görüntülemesini yapan NASA, 11 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı görüntülerde Türkiye’nin yer altı suları için kırımızı alarm anlamına gelen durumu gözler önüne serdi. 2021 yılı başlarında Türkiye’nin çoğu bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığı NASA’nın yayımladığı kuraklık haritasında görüldü.

Kur'ân Nedir?

- Meselâ iki kişiden biri senelerdir bizzât ve fiilen araba kullanmakta olsun. Fakat ehliyetnâmesi bulunmasın. Diğeri de imtihana girerek herhangi bir sürede bir araba ehliyetnâmesi almış olsun. Şimdi bunlardan hangisi araba kullanmağa ehildir? Yâni hangisi ehliyet sâhibidir? Şüphesizki senelerdir bizzât ve fiilen araba kullanmış olan şahıs ehildir, ehliyet sahibidir. 

Toplumu Devlet İçin Değil Devleti Toplum İçin Bilmek

İnsanlığın tarihine bakıldığında, toplumların devletleri, devletlerin toplumları güçlendirdikleri görülür. Tarih boyunca toplumlar devletlerin, devletler toplumların sürükleyici güçleri olmuştur. Devletlerle toplumlar arasında, sözlü ya da yazılı bir sözleşme vardır. Devletlerde yönetilenlerle yönetenler arasındaki, uyumun ve düzenin sağlanması, tarihin her döneminde, büyük önem taşımıştır. Devletlerin kurulmaları, büyümeleri ve yıkılmaları, bütün bilimlerin araştırma konusu olmuştur.

Dil Bahisleri -12

Şehir kelimesinin yerine ‘ kent ’ kelimesinin konulması isteniliyor.  Kent kelimesinin karşılığı Dîvânu Lugati’t-Türk’de ‘ köy ’ olarak verilmiştir. ‘ Şehir ’ mânâsında kullanılması yanlıştır.

Bu Sporda Üçü Bir Arada…

Spor, müzik ve eğlence bu üçünün bir arada yapıldığını hayal edin. Trombolin üzerinde zıplayarak oynuyorsunuz kulağa ne kadar hoş ve eğlenceli geliyor dimi. O zaman sizi biraz heyecanlandırayım böyle bir spor dalı var. Futbol, voleybol ve dansın bir arada olduğu oynayanların ve izleyenlerin eğlencenin doruk noktasına çıktığı spor Bossaball.

Evet 2021 Anlamına Uygun Reformlar Dönemi Olmalı

Dünyamızda bir yıldır egemen olan, ekonomik, sosyal hayatımızı, toplum düzenimizi, özgürlüğümüzü adeta felç eden, ancak özel mikroskoplarla görülebilen, COVİD 19 adı verilen bir virüs, yıl boyunca tüm insanlığa unutulması imkânsız bir kabus yaşattı. Ülkelerin ekonomilerinde, ticari ilişkilerinde, toplum hayatında kolay onarılmayacak hasarlara yol açtı. Milyonlarca insan işini kaybetti. Eğitim hayatı büyük ölçüde durdu. Dünya Bankası Başkanı Powel’in “ekonomiyi zamanla toparlayacağız ama bu ekonomi eskisi gibi olmayacak” ifadesi bu tablonun özeti sayılabilir.

Yine mi! Eski Tas, Eski Hamam

Ülke olarak çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bir yıldan beri ölümü ensemizde hissettiren pandemiyle mücadele ederken, bir yandan da ekonomik sıkıntılarla boğuşuyoruz.

Peygamber Sevgisi

Rabbine iman eden bir kimsenin kalbinde Allah sevgisini, Allah'ın Habîbi’nin sevgisi tâkip eder. Zira Hz. Muhammed (sav) Hz. İbrahim gibi Halîlullah’tır, Allah’ın dostudur. Allah’ın kullarına olan sevgisinin en açık işâreti olarak yaratılmıştır, İşte bu sebeple bir mümin, herkesten çok peygamberini sever.

Dijital Savaşlar Dönemi…

Yazar Charles Arthur dijital savaşlar kitabında okurlarını Apple, Google ve Microsoft’un aynı dijital alanı paylaştıkları 1998 yılına götürüyor. Charles Arthur; Dijital dünyanın 3 dev şirketi r adikal biçimde birbirlerinden farklıydılar ve sonrasında dijital alanın farklı bölgelerini denetim altına almak için aralarında bir dizi meydan savaşına tutuşacaklardı. Savaşların yaklaşmakta olduğunu bilemezlerdidiye 1998 yılından günümüze mesajlar veriyor.

Kur'ân Nedir?

2- Hakka da'vet edecek kadar bilgili olmalı ve bunun âdâb ve erkânınım bilmeli ve bu âdap ve erkân dâhilinde da'vet işini yapmalıdır. Bir söz vardır. "Yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden" der. Yarım-yamalak bilgilerle hakka da'vet işini yapmağa kalkışmak veya bu da'veti usul ve adâbına uygun olarak yapmamak, çok kere fayda yerine zarar getirebilir. Nitekim gerek Kur'ân ve gerekse hadisler bizi bu hususta da uyarmaktadır:

Kovid 19 ve Öğretmenler Günü

24 Kasım her yıl Türkiye’de öğretmenler günü olarak kutlanır. Birleşmiş Milletlere bağlı UNESCO ise 5 Ekim’i öğretmenler günü olarak saptamış. Öğretmenler günü olarak seçilen her iki gün de tarihi bir vakıanın seçilerek metafora dönüştürülmesidir. Yaklaşık bir yüzyıldır bu günü kutlama geleneği, dünyada ve ülkemizde bütün okullarda sürdürülmektedir.

Dil Bahisleri - 11

Hakîkat kelimesi, ‘ Hakîki, sâhici. Temel, asıl. Doğru olan, yalan ve uydurma olmayan ’ mânâsında kullanılan bir kelimemizdir.