Vefalı Olmak

Genç adam iyi bir terziymiş. Bir dikiş makinesi ve küçücük bir dükkânı varmış. Sabahlara kadar uğraşıp didinir ama pek az para kazanırmış. Çok soğuk bir kış gecesi dükkanı kapatırken elektrik sobasını açık unutmuş ve çıkan yangın onun felaketi olmuş.

Suriye Meselesi - 2

Esad Rejimi, ülkesinin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve hâkimiyetini korumak maksadıyla ve Rusya ile İran’ın desteğini alarak ABD’nin desteklediği bölücü terör örgütlerine karşı savaşıyor. 

Suriye Meselesi - 1

Suriye’nin çok kısa târihi: Suriye toprakları târihî süreç içerisinde İbrâniler, Aramiler, Asurlular, Babilliler, Persler, Makedonyalı İskender, Romalılar ve Bizanslıların hâkimiyeti altında kaldı. Bu dönemde Suriye halkı Putperest idi. Suriye, Hz. Ömer döneminde (634-644) Müslüman Arapların eline geçince, bölge halkı Müslüman oldu.      

"Öpeyim de Geçsin" Sözü Doğru mu?

Annelerin söylediği “ öpeyim de geçsin” sözünü çok seviyorum. Gerçekten öpücüğün iyileştirme gücü var mı?

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 2019

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen “Verimlilik ve Teknoloji Fuarı” 31 Ekim Perşembe günü ATO Kongre ve fuar merkezinde gerçekleştirilen açılış programı ile başladı

Dünyada Oylar Ekonomiden Önce Kültüre Verilmelidir

Hayatı yaşanır kılmada zor olan, düşünce ve eyleme sürekli yeni boyutlar kazandırmaktır. Zoru gerçekleştirmenin, toplumu dönüştürmenin yolu, mutlaka iktidar olmaktan geçmez. Çünkü mutlak iktidarlar, toplumları mutlaka körleştirir, mutlaka sağırlaştırır, mutlaka dilsizleştirir. Tarihin her döneminde açıkça gözlendiği gibi, iktidar olmadan da iktidar olunur. Dünyanın neresinde olursa olsun, kültürler iktidar olmadan iktidar olarak, hem devletleri, hem de milletleri uzun ömürlü kılar.

Tarihten Bir Yaprak (Yaşanmış bir insanlık öyküsü)

15 Temmuz 1974… Kıbrıs adasında Yunan Cuntası destekli bir askeri darbe gerçekleşmiş, adanın her yanında kanlı olaylar yaşanmaktadır. Bu arada ‘Türk Kasabı’ lakaplı Nikos Samson, ‘Helen Cumhuriyeti’ adıyla yeni bir devlet kurulduğunu ilan etmiştir.

Haçlı Orduları Kudüs’te

Geçen sayımızda ‘önümüzdeki sayıda Kudüs’te buluşalım’ demiştik’ ya,  hoşa gidecek bir buluşma değil ama tarihi gerçeklerle de yüzleşmek zorundayız.

Tarihten Ders ve İbret Almalıyız

Kazakistan’da Stalin tarafından katledilen Kazaklar anısına yapılan müzede, belgesel çekerken acı ve korkunç vahşeti yeniden yaşadık.

Enerji Politikamız

Kalkınmasını tamamlamış, refah toplumu olma yolunda hızla ilerleyen ülkeler; alternatif enerji kaynakları arayışlarını yıllar önce başlattılar. Alternatif enerji kaynakları;  nükleer, güneş, rüzgâr, jeotermal, deniz, hidrojen enerjisi olarak belirleniyor.

Cumhuriyet Neden 29 Ekim’de İlan Edildi

Bugüne kadar ben de bilmiyordum sebebini. Cok anlamlı bir nedeni var. Cumhuriyetin ilanından 2 yıl sonra, yani Ekim 1925’de Fahrettin Altay Paşa Çankaya’da Atatürk’ün misafiridir. Zihnini hep meşgul eden bir soru vardır.

Meclis-i Mebusan, Temsilciler Heyeti, Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Monarşiden Meşrutiyete ve Cumhuriyete

1876 yılında Kanun-u Esâsiye(Anayasa)’nın kabul edilmesinden sonra 19 Mart 1877 târihinde ‘ Meclis-i Mebusan ’ adı ile açılan mecliste 120 milletvekili vardı.  23 Nisan 1877 târihinde Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilân edince Meclis, kendisine verilen yetkiye dayanarak Sultan İkinci Abdülhâmid Han tarafından kapatıldı.

Uluslararası Gökyüzü Şehri Parkı Projesi (International Skyland) Sekteye Uğramasın !

İklimi kadar sıkıntılı bir sosyo ekonomik yapıya sahip olan Erzurum’un kalkınması ve gelişmesi konusunda uzun yıllardan beri çeşitli alanlarda projeler hazırlanmakta yeni hedefler belirlenmektedir.

Ahıska Meselesi ve Gürcistan

Ahıska Türkleri, Gürcü asıllı Sovyet diktatörü Stalin tarafından sürülmüştür. Sürgünün sebepleri üzerinde dururken Stalin'in Gürcülüğünün de hesaba katılması gerekir. Zira Gürcistan, bugün olduğu gibi, eskiden de Türkiye'nin kuzeydoğu topraklarında hak iddia etmekteydi. Stalin'i böyle bir karara yönelten amillerden biri de bu olmalıdır. Nitekim sürgünden hemen sonra Gürcü profesörleri bir beyanname yayınlayarak Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Tortum ve Bayburt 'u istemişlerdir.

Kanije Müdâfiî Tiryaki Hasan Paşa Destanı (27 Ekim 1611 Târihinde Vefatı Dolayısıyla)

Müstakbel Almanya imparatoru Arşidük Ferdinand yüz bin kişilik ordusuyla Kanije önlerine geldi. Ordusunda Almanlardan başka İtalyan, Papalık, İspanyol, Malta ve Fransız birlikleri de vardı. Bu ordu, yeni bir haçlı ordusuydu adetâ... Ayrıca orduda 47 ağır top vardı. Bu kuvvetlerin karşısında; Kanije Beylerbeyi Tiryaki Hasan Paşa kumandasındaki dokuz bin asker ve yüz küçük kale topu ile kalplere sığmayan coşkun bir iman vardı.

Zenginleştirilmiş Çevre ile Beynin Uyarılması

Beyin de, kas gibi, üzerinde alıştırma yapıldığında gelişim gösterir.  

Ar-Ge’nin Ticarileşmesi…

23 Ekim Çarşamba günü Lütfü Kırdar Kongre merkezinde düzenlenen 4. Ar-Ge ve İnovasyon zirvesi ve sergisine katıldım. Ülkemizde ar-ge’nin ticarileşmesi süreci içerisinde katma değer ürün üretimi ve inovasyon çalışmaları önem arz etmektedir

Amerika Ortadoğu'yu Bir Kan Denizine Dönüştürmüştür

Eskiden savaşlar yalnızca birbirleriyle savaşan ülkeleri yakar yıkardı. Şimdi savaşlar birbirleriyle savaşsın savaşmasın, bütün ülkeleri yakıp yıkıyor. Rusya'nın Afganistan'ı, Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinden bu yana, İslam dünyasında milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir.

Kıbrıs’ta Bundan Sonra Ne Olur?

Kıbrıs’ta bundan sonra olabilecek yegâne şey;  her iki kesimde kurulu devlet yapısının, her iki halkın yaşam biçiminin devamı olacak; Kıbrıs adasının bugününden farklı bir çözüm şekli gelişmeyecektir. Onca yıldır devam eden müzakereler sürecine, uluslararası toplumun konuya yaklaşım biçimine, Rum-Yunan ikilisinin çözüm sürecinde oynadığı oyunlara, Türkiye’nin ada üzerindeki vazgeçilmez haklarına bakıldığında:

Haçlılar Barbarlıklarının Yanısıra Yamyamdılar

Emrinde bulunan az sayıdaki Türk savaşçısıyla Hatay kalesini Haçlılara karşı korumakta olan Komutan Yağı Kıyan; her ne kadar erzakları bitmek üzere olsa da kaleyi sonuna kadar savunmak istiyordu. Onca saldırılara karşın kaleyi ve kale içindeki sivilleri korumaya devam ediyordu. Haçlı orduları ise aylarca süren kuşatmaya karşın kaleyi ele geçirememenin çılgınlığı içindeydiler.